Christoffer De Geer, vice vd på bitcoinväxlaren BTCX som är Sveriges största blockkedjebolag, kritiserar investmentbanken Goldman Sachs analys av framtiden för bitcoin och andra kryptovalutor.
Debatt

Goldman missförstår bitcoin

Investmentbanken Goldman Sachs analytiker har i en framåtblickande strategirapport dödförklarat bitcoin. Men problemet med rapporten är att den i grunden har missförstått vad bitcoin och andra kryptovalutor är för något, skriver Christoffer De Geer, vice vd på blockkedjebolaget och bitcoinväxlaren BTCX.

Uppdaterad 2018-08-10
Publicerad 2018-08-10

I Realtids artikel ”Goldman sågar bitcoin” kan vi läsa hur Goldman Sachs dödförklarar bitcoin. Detta eftersom den inte möter deras definition av vad pengar är. Låt mig börja med att säga att jag håller med, bitcoin är inte pengar. Men var jag tror att mina och bankens analytikers åsikter skiljer sig fundamentalt åt är att jag också anser att bitcoin är så mycket mer än enbart det.

Internet möter inte vår definition av postväsendet

Att tro att man kan avfärda någonting så brett som bitcoin, eftersom det inte möter en specifik definition man redan har satt för vad det borde vara, är att skjuta sig själv i foten.

Det är precis som att inte tro på internet för att internet inte gör postväsendet lika bra som postväsendet. Eller inte gör telegrafen lika bra som telegrafen. Man har rätt i sak, men ser man till det stora hela så har man helt fel. Man måste först se och förstå bitcoins helhet för att förstå dess storhet.

Det handlar om att förstå hur möjligheten att kunna flytta värde på andra sätt än vad vi kunnat göra tidigare är innovationen, inte att försöka passa in det nya i de gamla mallarna.

Bitcoins pris är irrelevant

En annan aspekt man måste bortse från om man vill kunna analysera bitcoins långtgående effekter på samhället är priset. Detta eftersom vi människor lätt dras mot saker som rör sig snabbt. Kanske är det en kvarleva från tiden då tigrarna jagade oss och inte vi dem som är fallet idag. I vår värld påverkar inte tigrar oss speciellt mycket, men samma natur betraktas utifrån hur vi dras till snabba rörelser i form av prisförändringar på tillgångar.

Ja, bitcoin rör sig upp och ner, det är otroligt volatilt, i alla fall mätt i vår inhemska valuta. Men jag vill påstå att detta inte bara är irrelevant, utan till och med ett hinder för att utvärdera bitcoin och blockkedjan, som är tekniken bakom bitcoin. En bitcoin är en bitcoin, vad den står i just nu i svenska kronor, amerikanska dollar eller kinesiska renminbi är irrelevant.

Jag skulle rekommendera att vi försöker förstå det teknologiska skiftet som sker nu genom bitcoin istället för att försöka följa priset. För om vi betraktar det på samma sätt som Goldman gör i sin analys kommer vi missa att se skogen för alla träden.

Christoffer De Geer
vice vd bitcoinväxlaren BTCX

Platsannonser

Logga in