FinansDebatt

GDPR kommer vässa marknadsföringen

Rätt använda har företag mycket att vinna på EU:s nya dataskyddsregler, skriver Magnus Lagerqvist, Pegasystems.
Publicerad

Snart träder EU:s nya regler för dataskydd, GDPR, i kraft. Företagen kan vinna mycket på de nya reglerna. Men de måste förbereda sig om de på rätt sätt ska kunna använda de möjligheter som nu öppnas för att skräddarsy sina kundrelationer, skriver Magnus Lagerqvist, Pegasystems.

Om mindre än ett halvår kommer EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Förordningen innebär bland annat att företag måste be om tillstånd för att få tillgång till kunders data och vara tydliga med vad den ska användas till, hur länge den ska lagras och på vilket sätt den kan användas för automatiserat beslutsfattande.

Många företag arbetar just nu intensivt för att vara förberedda när de nya reglerna väl träder i kraft, medvetna om att de annars riskerar kraftiga böter. När vi på Pega nyligen genomförde en undersökning bland svenska storföretag, visade den dock att endast drygt hälften av företagen har en strategi och process på plats för hur GDPR ska efterlevas i praktiken.

Det råder inget tvivel om att GDPR kan innebära en stor utmaning. Men faktum är att förordningen också för helt nya möjligheter med sig. Vi står inför ett skifte i den moderna ekonomin som handlar om att mer makt överförs till kunderna. Det innebär att kunderna på ett helt nytt sätt kan ställa krav och välja bort de företag som inte håller måttet – till förmån för andra som faktiskt gör det.

Annons

Hur kan då företagen använda GDPR för att stärka relationen till kunden?

Det handlar om att visa att man använder datan på bästa möjliga sätt – genom att låta den ligga till grund för skräddarsydda upplevelser som kunden faktiskt uppskattar. För att lyckas med detta behöver företagen ha bästa möjliga förståelse för kundens preferenser och hur dessa kan tillgodoses i realtid. Finns verktyg och processer inte redan på plats för att skapa sig denna förståelse bör GDPR ses som ett utmärkt tillfälle för innovation inom företaget.

Irrelevant eller påträngande marknadsföring som dyker upp lite över allt kommer snart vara ett minne blott. Kunder kommer snabbt att lära sig att dela data med de företag som engagerar dem på ett meningsfullt sätt.

Annons

De företag som förstår mottot ”Ha koll på vem jag är, möt mig i de kanaler jag föredrar och ge mig något av värde” har kommit en lång bit på vägen. De som sedan faktiskt kan omsätta devisen i handling har allt att vinna på GDPR.

Magnus Lagerqvist
försäljningschef Pegasystems

Annons