Annons

Annons

VED1.jpg

Det behövs strategier för hur allt från omfattande bränder och naturkatastrofer till tekniska problem ska hanteras, annars riskerar hela företaget att gå upp i rök, skriver Victor Engelbrecht Dohlmann på Veeam.

Går det att skydda sin verksamhet mot det oväntade?

Oförutsägbarhet är en del av våra liv och naturkrafterna för med sig en hel del av den varan. Och enligt diverse alarmerande klimatrapporter så har vi bara sett början. Det här kräver att företag agerar proaktivt för att skydda sin verksamhet, skriver Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef Veeam.

 

Värmeböljan i landet under sommaren gav upphov till de enorma skogsbränderna på flera håll i landet som först nu börjat komma under kontroll. På andra håll gjorde torkan att ett plötsligt skyfall förvandlade en tågstation i Uppsala till ett temporärt badhus.

Naturen är oförutsägbar, tyvärr är det många företagsledare som tror att den här typen av händelser inte kommer att drabba dem. Eller så borde väl försäkringen täcka skadorna, eller hur?

Även om försäkringen kan ge ekonomiskt stöd när något oförutsett inträffat handlar det knappast bara om pengar. Oavsett om det är ett tekniskt fel eller någon slags domedagsväder som ligger bakom ett avbrott är frågan mer vad som händer med dina data och hur dina kunder reagerar när ditt företags tjänster inte kan nås. Samtidigt kan det upplevas dyrt och tidsödande med omfattande katastrofberedskap, vilket lämnar många med otestade skydd eller helt enkelt utan något skydd alls.

Annons

Annons

En gammal amerikansk regel, ten mile rule, säger att säkerhetskopior och andra kritiska data bör förvaras frånskilt från dess ursprungskälla. En fin tanke, men om 8 500 hektar mark står i lågor, eller om ett helt land drabbas av en naturkatastrof, är det knappast en hållbar regel.

Därför har företag börjat dra nytta av DRaaS (Disaster Recovery as a Service) för att tackla den här typen av problem i ett modernt samhälle. Disaster Recovery as a Service drar nytta av molnet för att säkra att alla viktiga data alltid är skyddade.

Säkerheten i molnet

Oavsett anledning är avbrott något som kan leda till katastrofala konsekvenser. En studie från Gartner uppskattar att det genomsnittliga företaget förlorar närmare 50 000 kronor, för varje minut som avbrottet fortgår.

Samtidigt kräver den digitala tidsåldern att företag alltid finns tillgängliga och det företag som har problem med den biten kommer att förlora kunder i snabb takt, för att inte tala om sitt rykte.

Katastrofhantering har ofta fokuserat på just den så kallade ”ten mile rule” vilket innebär att man förvarar data på servrar eller backupband en bit ifrån ursprungskällan. Dagens allt mer molnbaserade samhälle erbjuder ett utmärkt alternativ till de gamla reglerna, eftersom data kan säkerhetskopieras till en annan plats betydligt fortare än för de traditionella metoderna. 

Med dina data säkert förvarade långt bort fungerar det utmärkt som både säkerhetskopiering och katastrofskydd.

Precis som andra ’as a service’-tjänster öppnar DRaaS upp för företag av alla storlekar att använda skyddet. Lägre och skalbara kostnader gör att fler har möjlighet att implementera lösningen, som sedan kan växa med företaget och behoven. Av den anledningen är det knappast konstigt att vi sett DRaaS växa med 25 procent per år sedan det introducerades.

Implementera DRaaS

För att kunna utveckla en passande strategi för DRaaS behöver katastrofberedskapen sättas i kontext mot den övergripande affärsstrategin. Sätt upp hypotetiska scenarier och beräkna hur mycket avbrottstid ditt företag har råd med, eller hur mycket data du har råd att förlora, eller vad ett avbrott kostar företaget.

Samtidigt behöver det göras en översikt över vilka appar och vilken data som ska innefattas och som måste kunna hållas flytande kontinuerligt. Dessutom spelar regelefterlevnad en allt större roll, särskilt nu efter GDPR. Vilka data behöver skyddas i händelse av en allvarligare incident för att det inte ska uppstå problem framöver?

Samtidigt räcker det inte med att ha en plan, den befintliga planen behöver regelbundet testas och utvärderas för att se så att strategin fungerar och på vilka områden den skulle kunna förbättras.

Det kanske är frestande att köra ner huvudet i sanden och hoppas att något allvarligare inte händer dig. Men när det kommer till dina data och IT-tjänster finns det en betydande risk att verksamheten aldrig återhämtar sig efter en allvarligare händelse.

Av den anledningen behövs strategier för hur allt från omfattande bränder och naturkatastrofer till tekniska problem ska hanteras, annars riskerar hela företaget att gå upp i rök.

Victor Engelbrecht Dohlmann
Nordenchef Veeam

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons