KPMG:s skatteexperter David Perrone och Tina Zetterlund skriver om hur företagen kan äga skattedebatten.
Debatt

Företag vinner på att vara öppna om sina skatter

KPMG:s studie Tax Transparency i Sverige visar att de stora börsbolagen blivit bättre på att redovisa skatt som en hållbarhetsfråga. Även privata och statligt ägda bolag rapporterar publikt om skatt och hållbarhet, men ligger efter när det gäller att redovisa vilken typ av skatt de betalar på ett utförligt sätt. Vi anser att företag har mycket att vinna på att vara transparenta och visa vilka skatter som betalas och hur mycket de betalar. Genom att vara proaktiva och öppet redovisa var och vad för skatter som betalas kan bolagen själva äga debatten kring skatt, skriver skatteexperterna David Perrone och Tina Zetterlund.

Publicerad 2017-11-06

För länge sedan (innan 2013 och OECDs Base Erosion and Profit Shifting ”BEPS” projekt), var skatt något som få brydde sig om förutom möjligtvis CFO:s eller skattechefer. Ännu färre uttalade sig publikt i frågan. Publik rapportering avseende skatt var i princip obefintligt förutom en not eller två i årsredovisningen och diskussionen om ”fair share” och moraliska skyldigheter existerade knappt. Men så är det inte längre.

Idag, efter BEPS projektet och skandaler som Luxembourg Leaks och Panama Papers, är skatt i fokus. Investerare, styrelser och allmänheten intresserar sig för betald skatt, skattepolicys och företags skattemoral. Men har diskussionen och fokus på Responsible Tax lett till några större förändringar bland svenska företag? Har företagen blivit mer transparenta avseende skatt, och i så fall, hur?

För fjärde året i rad har KPMG försökt besvara dessa frågor.

I vår studie Tax Transparency i Sverige för 2017 ser vi en tydlig förändring. Allt fler bolag är transparenta och rapporterar om skatt som en hållbarhetsfråga. Exempelvis så rapporterar hela 61 procent av börsbolagen på Largecap OMXS om skatt och hållbarhet i årets studie jämfört med föregående år då siffran var 49 procent. Dessutom rapporterar 20 procent av Largecap-bolagen utförligt om skatt och hållbarhet vilket är betydligt fler än bland statligt ägda bolag och privata storbolag. 

Andelen statligt ägda bolag som rapporterar om skatt och hållbarhet är högst i studien på hela 75 procent, men i kategorin om utförlig rapportering halkar de efter med enbart 4 procent. Bland Topp 100-bolagen som inte är noterade är andelen som rapporterar om skatt och hållbarhet lägst och uppgår enbart till 39 procent.

Vi ser tydligt att utvecklingen på området går snabbast bland börsbolagen som i allt högre utsträckning får frågor från intressenter såsom institutionella investerare.

Men det är långt kvar. 

Att tydligt koppla ihop skatt och hållbarhet är ett viktigt steg på vägen mot ökad transparens, men det finns mycket att vinna för de som även är öppna kring var skatten betalas och vilken typ av skatt som betalas. Inom detta område ser vi att svenska bolag har stor möjlighet att utvecklas.

Andelen Largecap-bolag som rapporterar betald skatt per land ökade med 10 procentenheter, från 9 procent till 19 procent i årets studie. Men andelen som redovisar skatt per typ har inte ökat markant, enbart 1 procentenhets ökning från föregående år och siffran är nu uppe på ynka 10 procent. Andelen är ännu lägre bland statligt ägda och icke-noterade bolag.

Vi anser att många företag har mycket att vinna på att vara transparenta och visa vilka skatter som betalas och hur mycket de betalar, utöver inkomstskatten.

Inkomstskatt är oftast inte bolagens största bidrag till samhället utan både arbetsgivaravgifter och indirekta skatter kan enskilt utgöra högre belopp. Bland OECD:s medlemsländer uppgick exempelvis bolagsskatten enbart till 9 procent av totala skatteintäkter under 2014.

Genom att vara proaktiva och öppet redovisa var och vad för skatt som betalas kan bolagen själva äga debatten. Istället för att gömma sig och försvara sig genom standardsvar som ”vi följer samtliga lagar och regler” kan företag uttala sig positivt och aktivt visa hur de bidrar till samhället genom att betala skatt, något som ofta glöms bort i debatten. Framsteg har gjorts, men det finns mer att göra.

Det är dags för företagen att öppet och transparent kommunicera om skatt. 

David Perrone
Skattespecialist och ansvarig för KPMG:s tjänst Tax Transformation

Tina Zetterlund
Chef verksamhetsområde skatt, KPMG Sverige

Platsannonser