Britt Orstadius
Debatt

Fokusera på individer med innovativ potential

REPLIK. Hur skapar ett företag en innovationskultur? Britt Orstadius, legitimerad psykolog, med erfarenhet av riskkapitalägda portföljbolag tar debatten vidare.

Uppdaterad 2019-09-13
Publicerad 2019-09-13

I en debattartikel från den 10 september anger Mattias Bolander, Nordenchef för Workday, några punkter som han anser vara avgörande om man vill skapa en innovationskultur i ett företag. Något som är viktigt om man inte vill bli omsprungen av sin konkurrenter. I korthet menar han att risktagande är viktigt och pekar på att det också innebär en risk att inte göra något alls.

Att skapa en kultur, där man inte är rädd för misslyckande är en annan faktor. Små, flexibla team är också bra. Slutligen pekar han på att det är viktigt att mäta det man gör och då på alla steg på vägen. Jag håller med honom – men vill också ge en ännu bredare bild av vad som krävs.

Om man vill uppgradera innovationstakten i ett företag är det nödvändigt att även fokusera på de anställdas personliga utrustning, menar jag efter att som leg. Psykolog ha ägnat de senaste 20 åren åt att bedöma ledningsgrupper i riskkapitalägda portföljbolag.

Vetenskaplig forskning visar vilka egenskaper en innovativ person bör vara utrustad med. Med utgångspunkt från den forskningen har det konstruerats ett psykometriskt test, som mäter en individs innovativa potential. Det kan även användas på gruppnivå.

Testet ger en profil utifrån skalorna: Förändringsbenägenhet • Utmanande beteende • Anpassning • Konsekvens i arbetssättet.

• Förändringsbenägenhet

En innovativ person ligger högt på den här skalan. Något som betyder att man har en drivkraft att söka förändring och stimulans. Man har lätt för att bli uttråkad. 

• Utmanande beteende

Samma sak här. Om man är innovativ ligger man högt här och är socialt självständig, oberoende, icke konform, självhävdande, utmanar auktoritet och ibland rebellisk. Risktagande ligger också det i den här faktorn.

• Anpassning

Här scorade en innovativ person lågt. Det innebär att man inte låter sig hämmas av rådande praxis utan snarare vill vara originell och vågar vara annorlunda. Man fattar intuitiva beslut snarare än faktabaserade.

• Konsekvens i arbetssätt

Även på den här skalan ligger en innovativ person lågt, vilket betyder kaostolerans och lätthet att använda en rad olika arbetssätt för att lösa problem. Man är flexibel och har inga problem med ofullständiga instruktioner. Fokus ligger inte på detaljer utan beslut fattas snarare på ett intuitivt sätt än utifrån fakta.

Förutom position på de här fyra skalorna bör man också mäta öppenhet för nya idéer och psykisk stabilitet, visar den forskning som är aktuell idag.

Naturligtvis kan alla bli mer innovativa i ett gynnsamt företagsklimat, men om man vill få ett starkt genomslag för innovationer, bör man fokusera på individer med innovativ potential, något som man med lätthet kan få ett mått på både på individ- och gruppnivå. 

Britt Orstadius, legitimerad psykolog.

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se. Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartikel.

Platsannonser

Logga in