Finans Debatt

”Fler företag borde ta bladet från munnen”

Publicerad

”Med tanke på att det redan finns en förväntansbild att alla bolag kommer att påverkas av coronaviruset är det bättre att äga sin egen kommunikation.” Det skriver Mikael Zillén på Box Communications.

Realtid.se

Många sparekonomer och andra bedömare har den senaste veckan vädrat åsikten att vi borde få se fler vinstvarningar från svenska börsbolag i kölvattnet av coronaviruset. En ökad grad av transparens skulle vara önskvärt utifrån allas perspektiv; marknaden kan få en bättre övergripande förståelse över hur långtgående effekterna är och för det enskilda bolaget är det en möjlighet att bygga förtroende. 

Att vinstvarna är en aktivitet som svenska bolag skyr som pesten och gärna undviker så långt som möjligt. Vilket kan verka märkligt om man tittar på hur aktierna för exempelvis Vitrolife och Husqvarna utvecklades efter deras varningar nyligen.

Men den enkla förklaringen till varför det ser ut som det gör är att en majoritet av de svenska bolagen inte lämnar några prognoser. Och anledningen till att man inte lämnar prognoser är just risken att man då kanske måste vinstvarna. 

Annons

Nu är det ju naturligtvis så att man inte kommer undan kravet att berätta hur verksamheten går bara för att man inte lämnar prognos. Regelverket MAR säger ”tydligt” att avvikelser som är stora nog att påverka aktiekursen ska kommuniceras.

Vid bedömningen av vad som kan utgöra insiderinformation kan följande faktorer beaktas:
Beslutets eller händelsens förväntade omfattning eller betydelse i relation till hela emittentens verksamhet, betydelsen av den nya informationen i förhållande till de faktorer som avgör prissättningen på de finansiella instrumenten, ellerandra faktorer som skulle kunna påverka priset på de finansiella instrumenten.

Om emittentens finansiella resultat eller ställning avviker från vad som rimligen kan förväntas med ledning av den information som emittenten har offentliggjort eller på annat sätt kommunicerat tidigare, kan informationen beträffande avvikelsen utgöra insiderinformation.

Annons

Vid bedömningen av om en förändring av emittentens finansiella resultat eller ställning är tillräckligt väsentlig för att utgöra insiderinformation ska emittenten värdera avvikelsen med utgångspunkt i den senaste finansiella utvecklingen, prognoser eller framåtblickande uttalanden. I ett sådant bedömningsunderlag bör hänsyn tas till emittentens specifika verksamhet tillsammans med kända förändringar i finansiella förutsättningar under återstående del av den finansiella perioden. I förutsättningarna kan till exempel ingå säsongsmässiga variationer samt generell marknadsutveckling. Hänsyn bör också tas till annan information som lämnats från emittenten gällande omvärldsfaktorer, såsom känslighetsanalyser avseende till exempel ränta, valuta och råvarupriser. Sammanställningar av analytikers förväntningar på emittenten är inte avgörande för hur bedömningen ska göras.

Av regelverket kan man utläsa att om det finansiella resultatet förväntas avvika från det man har kommunicerat tidigare så ska man vinstvarna. Det viktiga är med andra ord vilka förväntningar man har skapat genom sin kommunikation. Om man inte har skapat några förväntningar, ja då finns det ingenting att avvika ifrån och inte heller något behov av att vinstvarna. Men å andra sidan skapar alla förväntningar av något slag. 

Inget bolag vill vinstvarna, i synnerhet inte de som valt att inte lämna prognos. Med tanke på de börsnedgångar vi redan sett så är det i de flesta bolagens aktier inprisat att de kommer att påverkas på ett eller annat sätt. I och med att investerarna famlar i mörker och räknar med det värsta men hoppas på något bättre kan transparens ge både ökad visibilitet och bygga långsiktigt förtroende. 

Annons

Detta innebär inte att man måste vinstvarna, men man kan berätta vad man ser på marknaden just nu utan att dra några exakta slutsatser om vad det kan innebära på lång sikt. Utöver transparens så kan den information man delar med sig av att bli viktiga pusselbitar för investerarkollektivet.

Att vinstvarna är så stigmatiserat för svenska bolag att man vill undvika det till varje pris. Men att berätta hur coronaviruset har påverkat verksamheten så här långt, utan att för den delen skapa några framtida prognoser, kommer att bygga förtroendekapital på lång sikt. Och med tanke på att det redan nu finns en generell förväntansbild att alla bolag kommer att påverkas är det bättre att äga sin egen kommunikation.  

Om fler svenska börsbolag borde vinstvarna eller inte går inte att svara på; det är en MAR-bedömning varje enskilt bolag måste göra. Men fler borde verkligen våga ta bladet från munnen och berätta vad man just nu ser på marknaden. 

Mikael Zillén
Grundare och senior rådgivare på Box Communications

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se  Rekommenderad längd är ca 3 500 tecken, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. 

Annons