Annons

Annons

langworth.jpg

Foto: Magnus Glans

"Finansbranschen har en unik möjlighet"

"Jag är säker på att bankerna som blir bäst på hållbarhet, kommer bli tydliga vinnare genom smartare affärer och nöjdare kunder." Det skriver Anders Langworth, initiativtagare till uppropet Bankers for Climate.

Det finns flera fantastiska inspirationskällor världen över. Smarta, drivna och kraftfulla personer. Personer som i ett tidigt skede förstod vikten av näringslivets agerande och att sprida budskapet om klimatförändringens effekter till resten av världen. Budbärare av ett av vår tids viktigaste meddelanden. Jag tänker exempelvis på Al Gore, Christiana Figueres och Erik Solheim. I min mer direkta närhet har jag haft förmånen att lära mig av bland annat Ylva Hannestad och Sasja Beslik. Det är dessa pionjärer vi andra kommer att tacka, när vi ser tillbaka på en tid där klokhet och långsiktighet tog över från egoism och kortsiktighet.

Jag vaknade betydligt senare än våra pionjärer. I mitt fall gnagde tankarna inför Parisavtalet 2015 och jag jobbar sedan 2016 med hållbarhet på Nordea. Att få arbeta med klimatfrågan inom finansbranschen är riktigt intressant. Denna gigantiska och globalt sammanlänkade skapelse är på ett eller annat sätt kopplad till alla branscher och därmed i centrum av att forma framtiden. Vår bransch har en unik möjlighet att driva mot en framtid med kraftigt sänkta koldioxidutsläpp. Nyckeln är att finansiera eller investera i framtidens lösningar, genom att ta fram hållbara alternativ till våra kunder. Från idag fram till år 2050 kommer det att krävas ca 60 000 miljarder dollar(!) för att bekosta klimatomställningen, enligt FN:s miljöprograms finansinitiativ (UNEP FI). Med andra ord – det kommer inte saknas möjligheter för att investera i rätt saker i framtiden.

Så, vad behöver finansbranschen göra för att ta vara på framtidens möjligheter? Gemensamt ägarskap och tydliga mål är mycket viktigt. Just därför arbetas det med att ta fram FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (UN Principles for Responsible Banking). Dessa kompletterar de existerande principerna för ansvarsfulla investeringar (UN Principles for Responsible Investment), som cirka 2000 banker och investerare har anslutit sig till. I grova drag handlar de nya principerna om att:

Annons

Annons

  • Ha strategier som går i linje med FN:s 17 hållbarhetsmål, Parisavtalet och andra relevanta riktlinjer på regional och nationell nivå
  • Fokusera där det blir som mest genomslag från produkter och tjänster
  • Arbeta tillsammans med kunder och samarbetspartners för att möjliggöra aktiviteter som bidrar till hållbarhetsmålen
  • Genom effektiv bolagsstyrning, höga ambitioner och ansvarstagande sätta publika mål inom områden med störst genomslag.
  • Vara transparant och ta ansvar för både positiv och negativ påverkan

Det räcker förstås inte med principer på hög nivå. Vi måste också agera. Positivt är att det just nu går fort. Det pågår en hållbarhetsrevolution, med omfattning av den industriella och snabbheten från den digitala (stulet från Al Gore). Finansiella institutioner arbetar intensivt med att söka nya former av investeringar, räkna på koldioxidutsläppen i sina portföljer och testa olika scenarier för hur dessa ska vara in linje med bl a Parisavtalet.

Det handlar i mina ögon om att vara relevant för kunderna. Företag som ser vad kunderna vill ha i framtiden brukar gå skapligt bra. Tänk Apple och Amazon. Det finns också gott om exempel på företag som hållit sig fast vid det gamla och straffats därefter. Tänk Kodak och Nokia. Jag är säker på att bankerna som blir bäst på hållbarhet, kommer bli tydliga vinnare genom smartare affärer och nöjdare kunder.

För att dra mitt strå till stacken och öka fokus, har jag startat uppropet ”Bankers for Climate” (www.bankersforclimate.com). Tanken är att skapa en rörelse inifrån branschen, som genom ökad kunskap ska bidra till mer hållbara lösningar. Nu vill jag ha din hjälp att sprida det budskapet.

Anders Langworth
Grundare Bankers for Climate

 

Annons

Annons

Annons

Annons