FinansDebatt

”Ett år med förlorade vinster har inte allt för stor påverkan”

Erik Lundkvist. Foto: Coeli
Publicerad

Finansmarknaden har skrivit av 2020 som ett förlorat år, men ett år med förlorade vinster har inte allt för stor påverkan på ett bolags långsiktiga värde i en värderingsmodell – så länge det överlever. Det skriver Erik Lundkvist, Chief Investment Officer på Coeli.

Realtid.se

Börsen har under ett par veckor stigit på gigantiska krispaket och på att virusspridningen verkar följa samma mönster i västvärlden som tidigare setts i Kina och Sydkorea. Det gör att ekonomier stegvis förväntas öppna upp. Hälsovård, dagligvaror och teknologi har klarat sig bäst, i botten återfinns finans, råvaror, verkstad och sällanköpsvaror.

Risken att marknaden ska nå tidigare bottennivåer har minskat tack vare enorma krispaket från framförallt USA, men även länder som Tyskland. Trots att katastrofal konjunkturstatistik var väntad vände börsen ned när vi svart på vitt kan se att både konsumtion och produktion faller handlöst, vilket visar på hur bred den ekonomiska kraschen är. Två dagar senare, alltså idag fredag, rusar börserna på ”läckt” information om att utvecklingen av mediciner som minskar symtomen gör framsteg.  Under torsdagen kunde vi läsa att totalt 22 miljoner amerikaner sökt arbetslöshetsersättning under de senaste fyra veckorna, vilket är ungefär lika många jobb som skapats i landet sedan finanskrisen 2008-2009. 

I onsdags kom statistik för mars visat på de största rasen i amerikansk industriproduktion sedan andra världskriget – och för USA:s detaljhandel sedan tidserien startade 1992. Framförallt klädhandeln sjönk kraftigt, cirka 50 procent, med vetskapen om att april månad kommer bli värre.

Annons

IMF, Internationella Valutafonden, presenterade i onsdags en ny rapport där man spår den värsta inbromsningen i världsekonomin sedan 1930-talet. Tillväxten förväntas minska med 3 procent under 2020, varav västvärlden med cirka 6 procent och tillväxtekonomierna som står för mer än hälften av global efterfrågan väntas krympa för första gången i modern tid.

Arbetslösheten förväntas stegvis öka till tvåsiffriga nivåer vid årets slut i västvärlden, sannolikt till högre nivåer än under finanskrisen 2008-2009. Samtidigt är krispaketen större än någonsin, vilket delvis kompenserar för bortfallet från hushåll och företag.

Prognoserna är givetvis extremt osäkra. Förväntansbilden är att länder öppnar upp stegvis och vi lär oss leva med viruset fram tills vaccin är tillgängligt. Risken är överhängande att ekonomierna inte återgår till full hastighet förrän under 2021. Konjunkturen bör återhämta sig under nästa år, men sannolikt kommer det ta ett par år ytterligare innan den ekonomiska aktiviteten (BNP) återigen är på samma nivå som före krisen. Finansmarknaden har skrivit av 2020 som ett förlorat år och fokuserar i stället på hur vinsterna kommer utvecklas 2021. Ett år med förlorade vinster har inte allt för stor påverkan på ett bolags långsiktiga värde i en värderingsmodell – så länge det överlever.

Annons

Världen befinner sig i en lågkonjunktur och i en björnmarknad. Världen har upplevt lågkonjunkturer tidigare och kommer även ta sig genom denna. Återhämtningen förväntas gå snabbare än normalt då krispaketen motverkar att allt för många företag går omkull. Under lågkonjunkturer är det rea på aktier, men samtidigt omöjligt att träffa bottnar så sprid ut köpen och passa på att köpa när börsen fallit kraftigt. Vi förväntar oss att börsen kommer fortsätta att visa på stora svängningar upp som ned ännu en tid.

Med så kraftfulla åtgärder från stat och centralbanker är olika scenarier kopplade till just virusets utveckling. Viruset skulle i värsta fall mutera och då riskera att skjuta förhoppningen om flockimmunitet i spillror. MEN det finns även ett ljusare scenario, vilket är att viruset dör ut under sommaren likt tidigare coronasmittor. Dessutom pågår det intensiv forskning över hela världen för att både skapa vaccin men även mediciner som minskar symtomen och där med dödligheten, vilket skulle göra det möjligt att öppna upp västvärldens samhällen snabbare.

Erik Lundkvist
Chief Investment Officer, Coeli

Annons

 

Skarmavbild_2020-04-17_kl._12.43.19.png


Källa: Refinitiv och Coeli Asset Management

Annons