FinansDebatt

”En vidd av karriärvägar inom fastighetbranschen”

”Fastighetsbranschen har en vidd av karriärvägar och god ekonomisk och kunskapsmässig utveckling för individer som vill satsa på sitt jobb”, skriver idag Mona Finnström (vänster) samt Anni Carpelan (höger). Foto: Fastigo/Fastighetsägarna.”Fastighetsbranschen har en vidd av karriärvägar och god ekonomisk och kunskapsmässig utveckling för individer som vill satsa på sitt jobb”, skriver idag Mona Finnström (vänster) samt Anni Carpelan (höger). Foto: Fastigo/Fastighetsägarna.
”Fastighetsbranschen har en vidd av karriärvägar och god ekonomisk och kunskapsmässig utveckling för individer som vill satsa på sitt jobb”, skriver idag Mona Finnström (vänster) samt Anni Carpelan (höger). Foto: Fastigo/Fastighetsägarna.
Publicerad

Fastighetsbranschen står inför en stor omställning och behöver därför en mängd nya kompetenser. När arbetslösheten samtidigt ökar i Sverige finns en möjlighet att skapa nya arbetstillfällen, skriver idag företrädare för Fastigo och Fastighetsägarna.

Riksdagens extra vårändringsbudget innehåller stora utbildnings- och omställningssatsningar med anledning av coronapandemin. Det välkomnar vi som företrädare för fastighetsbranschen varmt, och vi vill erbjuda vår expertkompetens i utformandet av framtidens utbildningar som kan leda till jobb.

Att omställnings- och utbildningssektorn, däribland yrkeshögskolan, förstärks ekonomiskt är som ljuv musik för en bransch som länge har stångats med att hitta nya medarbetare i takt med pensionsavgångar och ökat behov av nya kompetenser.

Coronakrisen har förstås inte gjort saken bättre. Arbetsförmedlingens senaste bedömning gör gällande att över 600 000 personer kommer att vara inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i början av nästa år. Det är här vi i fastighetsbranschen kommer in med både chanser till arbetstillfällen och expertkunskaper som vi gärna delar med oss av till såväl makthavare som till utbildningsinstanser.

Annons

Förnya efter fastighetsbranschens behov. Nya satsningar behövs för att möta branschens behov av nya kompetenser inom bland annat digitalisering, service och miljö- och energiteknik. Som branschföreträdare har både Fastigo och Fastighetsägarna de senaste åren noterat ett växande gap mellan branschens behov av kompetent personal och volymen av kvalificerad arbetskraft. För det första har fastighetsförvaltning, kund- och hyresgästservice samt drift blivit alltmer digital och komplex. För det andra har fastighetsbolagens affär förändrats i takt med att de har tagit en mer samhällsbyggande och stadsutvecklande roll. Förutom fastighetstekniker, fastighetsingenjörer och fastighetsförvaltare, behöver vi personer med erfarenheter från tjänstesektorn samt från en rad olika kreativa och kulturella näringar.  

Omställningen gick snabbt. Krisen har visat att anpassningen från analogt till digitalt kunde gå oerhört snabbt när vi inte hade några alternativ. Digitala möten, virtuella visningar av lägenheter och elektronisk signering av hyresavtal är bara några praktiska exempel på processer som legat och jäst länge men som nu äntligen bakades ut. Det gick! Den snabba utvecklingen med nya arbetssätt kommer att kräva nya talanger och kompetenser vid såväl nyanställningar som hos befintlig personal. Vi står nu inför ett kompetenskliv med nya yrkesroller som vi måste förbereda oss för.

Tydlighet från branschen. Fastighetsbranschens läxa är att tydligare profilera oss som den spännande, stabila och långsiktiga arbetsgivare som vi är. Vi behöver arbeta på vårt narrativ där vi visar en oerhört bred bransch där de som väl börjar ofta stannar länge. Där det finns en vidd av karriärvägar och god ekonomisk och kunskapsmässig utveckling för individer som vill satsa på sitt jobb. Vi ser det redan idag med satsningar på prao, praktik och sommarjobb för unga inom fastighetsbranschen, trots rådande kris. En tidig kontaktyta är viktig för att vinna i konkurrensen med andra sektorer om framtidens talanger. Vi vill att ungdomar samt andra under omställning ska se oss som en framtidsbransch med ett stort och viktigt samhällsuppdrag. De från exempelvis sevicenäringen som nu mister sitt arbete har möjlighet till en blomstrande framtid i vår bransch.

Annons

Att nu fler får möjlighet till omställning och att studera inom bland annat yrkeshögskolan tack vare regeringens kloka satsning är vi mycket positiva till. Vår önskan är att omställning- och utbildningssatsningen på riktigt kommer att leda till anställningar i bland annat vår bransch. Fastighetsägarna, Fastigo och många andra som jobbar i och företräder fastighetsbranschen vet vad vi behöver och finns här för er.

Mona Finnström, vd Fastigo
Anni Carpelan, utvecklingschef Fastighetsägarna Stockholm

Annons