”Open banking är ett av finanshistoriens största teknikskiften. Och vi har bara sett början av det”, skriver Rune Mai på Nordic API Gateway på Realtids debattsida. Foto: Nordic API Gateway.
”Open banking är ett av finanshistoriens största teknikskiften. Och vi har bara sett början av det”, skriver Rune Mai på Nordic API Gateway på Realtids debattsida. Foto: Nordic API Gateway.
Debatt

”En perfekt miljö för innovation inom open banking”

De svenska storbankerna har alla förutsättningar att bli vinnare i finanshistoriens största teknikskifte – open banking. Katalysatorn är att hitta rätt samarbetspartner, skriver Rune Mai
på open banking-företaget Nordic API Gateway. 

Publicerad 2020-07-09

Bankerna pekas ofta ut som de stora förlorarna på det nya betaltjänstdirektivet PSD2. Den slutsatsen är förhastad. Men för att de svenska storbankerna ska lyckas bli en vinnare i detta finanslopp måste de ta tillvara på alla möjligheter som open banking innebär och bli kundernas förstahandsval. Det kan bara göras genom att hitta rätt samarbeten och skapa det enklaste, säkraste och mest flexibla gränssnittet.

Open banking är ett av finanshistoriens största teknikskiften. Och vi har bara sett början av det. Katalysatorn till det historiska skiftet har främst varit PSD2 – EU:s andra betaltjänstdirektiv – som kom i full effekt den 14 september 2019. Därigenom har banker tvingats ge tredjepartsleverantörer åtkomst till kundernas konton, om kunderna så önskat. Även till konkurrenter. Det är klart att PSD2 uppfattats som ett hot mot bankerna, eftersom de tidigare haft exklusiv tillgång till kunddatan. Även vår egen undersökning bland nordiska finanstoppar visar att endast 3 procent tror att bankerna blir de stora vinnarna på PSD2.

Vi tror tvärtom att de svenska storbankerna kan bli de stora vinnarna – om de spelar sina kort rätt. Ett bra exempel på det är Danske Bank som i november i fjol fick priset för Best open banking strategy på RBI European Awards. Koncernen fick utmärkelsen för den aggregator som utvecklats tillsammans med Spiir och Nordic API Gateway och som ger privatkunder översikt över alla sina konton, oavsett bank. En tjänst som även finns tillgänglig på den svenska marknaden.

Danske Bank var tidigt ute med nya finansiella lösningar på området. Nu gäller det för de svenska storbankerna att ta rygg för att inte halka efter. För PSD2 innebär en rad möjligheter för den egna affärsverksamheten. Det anser drygt åtta av tio av de nordiska finanstopparna (82 procent), enligt vår undersökning. Fyra av tio (40 procent) svarar även att utvecklingen av nya tjänster och produkter väntas ha den största effekten på bolagets ekonomiska resultat.

Förutsättningarna finns där. Sverige och övriga Norden har snabbt anpassat sig till open banking. Orsakerna till detta är flera:

  1. Regionen är redan digitalt avancerad.
  2. Bankerna har en önskan om att vara öppna för att kunna utvecklas.
  3. Bankerna har ett genomgripande och kollaborativt angreppssätt.

Sammantaget bidrar detta till att skapa en perfekt miljö för innovation inom open banking. Vi har redan sett nya utmanare till bankerna från fintech-sektorn. PSD2 innebär ytterligare möjligheter för de nya spelarna att dra nytta av tillgänglig data. Nu måste bankerna vara på tårna för att inte bli omsprungna. Men för att de svenska storbankerna ska lyckas behöver de genast se till att hitta rätt samarbetspartners och tillsammans börja automatisera processer, utveckla gränssnitt och tillhandahålla aggregering av konton. Startskottet till detta tekniklopp har redan gått och vinnaren blir den som kan skapa mest användarvänliga gränssnittet.

Rune Mai
Vd och grundare av open banking-företaget Nordic API Gateway. 

Platsannonser