Utvecklingsbolaget Avanades vd Åsa Arvidsson.
Debatt

En ny AI-värld kräver ett nytt ledarskap

Nästan alla chefer ställs idag inför utmaningen att genomföra en förändringsresa, mitt i ett omvälvande tidevarv där ny AI-driven teknik ständigt förändrar förutsättningarna. Om vi inte lyckas förankra och förklara idén om nya teknologier i våra egna organisationer, kommer svenska företag tappa både förtroende och konkurrenskraft, skriver Åsa Arvidsson, vd Avanade Sverige.

Uppdaterad 2018-06-07
Publicerad 2018-06-07

Bra ledarskap är grunden för ett företags överlevnad. På samma sätt som ett svagt, otydligt eller rent av felaktigt ledarskap kan vara förödande för en organisation.

I dagens utmanande digitala verklighet ställs nya krav på en ledare inom till exempel rekrytering och förmågan att behålla talanger. Ledaren ska också hålla sig à jour med ett regelverk som ständigt ändras och hantera ny teknologi som AI och maskininlärning.

Globalt och i Europa finns en stark tilltro på att implementera ny teknik i form av exempelvis maskininlärning. I en ny undersökning bland IT-chefer, The Global CIO Point of View, svarar över nittio procent att de har långt framskridna planer på att använda maskininlärning i sin verksamhet, och fyrtioåtta procent av företagen använder det redan idag.

I Sverige är de siffrorna bara sjuttiofyra respektive fyrtioen procent.

Vi måste förstå att konkurrensen på marknaden är global och om vi inte lyckas förankra idén om nya teknologier och förklara affärsvärdet av dessa i vår egen organisation, kommer också svenska företag tappa både förtroende och konkurrenskraft globalt.

Det är en utmaning att genomföra en förändringsresa mitt i ett omvälvande digitalt tidevarv. Jag tror att ledare på ett tydligare sätt behöver kommunicera syftet med ny, innovationsdriven teknik och ge sina medarbetare tid att förstå hur de ska använda tekniken, men också på vilket sätt den kan effektivisera arbetet.

Även om vi nog är många som känner igen känslan av ett stundtals massivt motstånd under en förändringsresa, har vi inte tid att skjuta dessa förändringar på framtiden. Förändringshastigheten är enorm och väntar varken på chefer eller medarbetare.

Affärsvärde kan skapas genom bra ledarskap först när vi välkomnar nya digitala lösningar och därmed frigör tid för medarbetarna att ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter. Vi ser exempelvis hur kundtjänsten i stor utsträckning har automatiserats med hjälp av AI-drivna chattbottar inom bank- och finanssektorn.

Det är en förstärkt arbetsstyrka vi ser växa fram.

Ledarskapet är som sagt centralt i alla tider av förändring. En global undersökning bland ettusen ledare och beslutsfattare Avanade genomförde tidigare under året visar tydligt att företag som inte använder AI snabbt riskerar att bli irrelevanta.

En majoritet av de svenska respondenterna som deltog var positivt inställda till potentialen hos ny AI-teknologi. Med hjälp av ny teknik vill de skapa en förstärkt arbetsstyrka där människa och maskin arbetar sida vid sida. Samtidigt framhöll en kraftig majoritet att internt motstånd till förändringar förhindrade implementering av AI-teknologi på deras eget företag.

Den skenbara motsägelsen i svaren ger en tydlig signal till oss ledare att kommunicera rakare med medarbetarna. Vi måste hjälpa dem att komma över den initiala rädslan. Ge dem stöd för uppfattningen att människan inte står i motsatsförhållande till maskinen.

Kraven på ledarna ökar i takt med den digitala utvecklingen. En förståelse för AI-teknologier och dess inverkan på framtidens arbetssätt och affärsmodeller blir enligt undersökningen viktigare än mer traditionella kunskaper inom försäljning och marknadsföring.

Att anamma en proaktiv approach till förändring har aldrig varit viktigare än nu. Viljan och förmågan till förändring blir vattendelaren mellan de ledare som inte bara vågar investera i ny teknologi, men som också kan använda den i företaget, förbli konkurrenskraftiga och förändra på riktigt.

Åsa Arvidsson
vd Avanade Sverige

Platsannonser

Logga in