Mattias Bolander, Nordenchef på Workday.
Debatt

"Ekonomi och HR måste samarbeta" 

Ekonomi - och HR-avdelningarna måste instensifiera sitt samarbete för att nå full effektivitet. Trots detta säger sig enbart 31 procent av ekonomicheferna ha ett nära samarbete med HR-chefen, enligt resultat från Workdays Global Finance Leader-undersökning. Här listar Mattias Bolander, Regional Director Nordics and Baltics, Workday, fem punkter på hur ekonomi- och HR-chefer kan bli bättre på att samarbeta. 

Publicerad 2019-07-25

Att som företag idag säga att man befinner sig på en förändringsresa känns ibland banalt, då allt förändras - hela tiden. Som en följd av det ställer verksamheter allt högre krav på sina ekonomi- och HR-avdelningar, eftersom alla förväntas arbeta tätare ihop och fokus ligger på att lösa problem bortom avdelningsgränserna. Det är inte längre hållbart att vara en isolerad avdelning som bara sköter sitt, och ett tätt samarbete mellan ekonomi och HR är något som kommer bli naturligt för alla inom en överskådlig framtid. Trots detta säger sig enbart 31 procent av ekonomicheferna ha ett nära samarbete med HR-chefen, enligt resultat från Workdays Global Finance Leader-undersökning. 

Därför har vi listat fem punkter på hur ekonomi- och HR-chefer kan bli bättre på att samarbeta. 

Större kunskap om företaget och dess anställda

Det är enormt viktigt för HR-avdelningen att ha solid kännedom om företaget och all relevant data kopplat till ekonomi, såsom löner, marginaler på avdelningar och omsättning. Minst lika viktigt är det faktiskt för ekonomiavdelningen att ha koll på personalen, deras kompetens och kulturen i företaget för att bättre kunna optimera löner, hantera större affärsvolymer och behålla talang. Endast på det sättet kan företag minska personalomsättningen och oväntade kostnader, samtidigt som man driver tillväxt. 

Ändra inställningen till humankapital

CFOs har generellt haft en tendens att se humankapital främst som en kostnad som de måste räkna ut i sina konton. Vi på Workday tycker istället att ekonomichefen måste se arbetskraft som en grundläggande tillgång som kräver investeringar, och för att göra det krävs det ett nära samarbete med HR. 

Belastningar, prioritering och mål 

Varje arbetsområde styrs av olika förväntningar. Att förstå sina kollegors utmaningar, prioriteringar och mål är därför viktigt för att kunna arbeta smidigt och effektivt ihop. Två bra sätt för att öka kunskapen är att olika specialistkompetenser har regelbundna strukturerade samtal, samt att involvera anställda från andra avdelningar än sin egen i olika projekt för att få ett djupare utbyte. Att personer från HR och ekonomi jobbar i varandras projekt borde vara en självklarhet för alla.

Se till att ni pratar samma språk

På de flesta arbetsplatser finns det ett arbetsspråk - på pappret.  Men det betyder inte allt för mycket om de olika rollerna har en egen jargong.  Förutom att förstå varandras mål och syfte, måste det också finnas förståelse för varandras sätt att kommunicera. Här har alla ett ansvar att underlätta för sina kollegor.  

Våga använda teknik

Många ekonomiavdelningar tillbringa upp till 80 procent av sin tid med manuell insamling och inmatning. Om vi vågar använda teknik såsom molntjänster, AI och maskininlärning för att minska berget av repetitiva uppgifter kan alla få mer tid att arbeta strategiskt. Vilket vi tror är något de flesta faktiskt vill. 

Företagens utmaningar blir allt mer komplexa och det ställer allt högre krav på ekonomi- och HR-avdelningar. Det enda sättet att klara det, och faktiskt utvecklas, är att hitta effektiva sätt att samarbeta och stötta varandra. Det är så vi får reda på var vi behöver investera och var vi kan spara in. När ni kommer tillbaka efter sommarens semester - börja arbeta närmare varandra, så kommer det kommande halvåret bli roligare och enklare för alla.

 

Platsannonser