Annons

Annons

Maria_Sundvall_534.jpg

Börsdramat visar hur okontrollerade störningar i ett datacenter kan lamslå kontinuiteten i en affärsverksamhet, skriver Maria Sundvall, managing director Equinix Sverige.

Dra lärdomar av IT-kraschen som slog ut börshandeln

Datakraschen som slog ut börshandeln på de nordiska och baltiska börserna tidigare i år visar hur störningar i ett datacenter kan lamslå affärskritiska verksamheter. Därför finns det viktiga lärdomar att dra av börsdramat, skriver Maria Sundvall på Equinix Sverige.

”Nasdaqs datakrasch, som varade i timmar, borde aldrig ha kunnat inträffa”, skrev Kauppalehtis redaktionschef Jari Saario i sin kommentar om händelsen som slog ut delar av börshandeln på både Stockholmsbörsen och andra nordiska och baltiska börser i slutet av april i år.

Börsdramat satte de nordiska länderna på prov och visade hur okontrollerade störningar i ett datacenter kan lamslå kontinuiteten i en affärsverksamhet.

Vad som orsakade kraschen har hittills inte offentliggjorts, men vi kan hur som helst dra många lärdomar av den. Vad kan en organisation göra för att bättre skydda sig mot störningar?

Annons

Annons

Överlag måste man kunna kräva högre driftsäkerhet av datacentren, som idag har blivit viktiga aktörer. Organisationerna som köper tjänster bör också bli bättre på att själva säkerställa att datacentrets risker är under kontroll.

Den gängse tumregeln för riskhantering är att inte lägga alla ägg i samma korg. En åtgärd är att dubblera servrarna, men det räcker inte. Man måste också i förväg se till att ekosystemet, som är beroende av servern, enkelt kan öppna en förbindelse till reservsystemet.

Fondkommissionärerna som handlade på börsen drabbades av att just de förbindelserna inte fungerade.

Toleransen mot störningar blir avsevärt högre om man använder molntjänster parallellt med datacentertjänster. Vad gäller börsen är detta uppenbarligen svårt, men vad man kan se i Finland så baserar allt fler företag sitt skydd mot it-störningar på en eller flera molntjänster. Det är viktigt att datacentret kan erbjuda förbindelser till flera olika molntjänster direkt från datacentret. Då kan företagen bygga upp en sömlös kombination av egna servrar och moln med mycket hög störningstolerans.

De ledande datacenteraktörerna uppfyller marknadens strängaste kvalitetskrav på verksamhetskontinuitet. Equinix som driver över 200 datacenter världen över har en genomsnittlig upptid, alltså störningsfri tid, på 99,9999 procent av verksamhetstiden. Detta bör vara ett krav eftersom data är en kritisk resurs. Störningstoleransen ökar också genom att datacentren är kopplade till varandra via ett supersnabbt nätverk som sträcker sig i flera riktningar, vilket gör att felfunktion i en punkt inte lamslår övriga punkter.

På vår globala tjänsteplattform verkar just nu ett väl sammanhållet ekosystem bestående av närmare tusen aktörer inom finansbranschen; börser, fondkommissionärer och producenter av marknadsdata. Vår tjänst för värdepappershandel garanterar att handeln kan fortgå som om ingenting hade hänt även vid eventuella störningar.

Maria Sundvall
Managing director Equinix Sverige

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons