Annons

Annons

Det räcker med pappersberg och snigelpost nu!

"Nu är det hög tid för det svenska rättssystemet att bli digitalt." Det skriver Marie Bexelius, jurist på företaget Airhelp.

I dagens Sverige är det självklart att deklarera, betala räkningar och ta del av sjukvård på elektronisk väg. Jämfört med övriga samhällstjänster har digitaliseringen av det svenska rättssystemet inte kommit särskilt långt. Detta trots allt harmoniseringsarbete som gjorts i EU. I vårt grannland Danmark däremot, blev domstolarna helt digitala under 2018. Det möjliggjordes genom införandet av en domstolsportal där samhällsmedborgare och juridiska ombud  kan sköta all kommunikation med domstolarna - dygnet runt. Detta sparar tid och resurser för alla parter utan att göra avkall på säkerheten.

Kontrasten mot svenska domstolar är slående. Ett exempel för att illustrera hur det kan  gå till; Nyköpings tingsrätt har nyligen bett Airhelp att skicka in manuella stämningsansökningar via traditionell post, med samtliga bilagor för varje enskild passagerare - istället för en stämning per bokning. En stämningsansökan omfattar vanligtvis runt 10-30 sidor per person. Under 2017 avgjordes cirka 90 000 civilrättsliga tvistemål i tingsrätten och man brukar räkna med cirka en stämningsansökan per ärende. Det innebär att de här fallen lett till mellan 900 000 och 2,7 miljoner utskrifter med A4-papper. Detta pappersberg är allt annat än miljövänligt - och är dessutom en tidstjuv av stora mått för alla inblandade.

Den största nackdelen är emellertid att många konsumenter inte orkar genomföra den manuella processen som krävs för att få sitt ärende prövat. En annan nackdel är att priset på den här typen av juridiska tjänster blir dyrare för konsumenten än vad som skulle behöva vara fallet, eftersom handläggningen varken är effektiv eller ändamålsenlig. Det leder också till att handläggningstiden blir längre och kommunikationen med domstolen blir splittrad när den ibland sker via mejl och ibland genom att domstolen skickar ut pappersdokument.

Annons

Annons

Därför har AirHelps svenska jurister bestämt sig för att utmana rättssystemet med en elektroniskt signerad fullmakt från en av bolagets svenska kunder. Det gick inte tingsrätten med på utan beslutade att avvisa talan. Hovrätten kom till samma slutsats. Nu har AirHelps jurister bestämt sig för att överklaga till Högsta domstolen, där målet nu ligger för avgörande. Men med tanke på att både Hovrätten och HD begärt att få in fullmakten i ett fysiskt original, är chansen till framgång mikroskopiskt liten. Det ändrar däremot inte de facto att frågan har principiell betydelse och borde vara högre prioriterad av lagstiftarna och domstolarna själva i den mån de kan påverka sin egen administration.

Svenska domstolar har visserligen kommit en liten bit på den digitala resan. I exempelvis brottmål har en lagändring från 2012 gjort det möjligt för åklagare att ge in en stämningsansökan på elektronisk väg, undertecknad med en kvalificerad elektronisk signatur*. Men majoriteten av de svenska domstolarna arbetar fortfarande med fysiska akter över varje mål. Den manuella hanteringen i svenska domstolar medför att det blir dyrare och krångligare att ta tillvara konsumenternas rättigheter. Därigenom är det också i förlängningen ett hinder för demokratin. Att Sverige inte har kommit längre i digitaliseringen av rättssystemet är ur den aspekten mycket svårt att förstå. Domstolarna är skattefinansierade myndigheter som ska vara lättillgängliga för alla och de finns där för medborgarna, inte tvärtom. Det är hög tid att skapa digital ordning i rättssalen.

Marie Bexelius
Jurist på företaget Airhelp

*(RB 45 kap 5 §).

Annons

Annons

Annons

Annons