Debatt

Det är i molnet bankens framtid ligger

Konkurrensen har inneburit att bankerna lägger mer kraft på marknadsföring i stället för att utveckla unika tjänster. Det skriver Michael Pierce, Nordenchef på på Mambu.

Publicerad 2020-07-23

Med allt prat om att denna tuffa konkurrensen inom banksektorn,, skulle man kunna tänka sig att kunderna också var bortskämda med valmöjligheter. Det finns förvisso fler banker än tidigare, och priserna är fortsatt låga, men det är svårt att skilja mellan dem när det kommer till värdeskapande tjänster.

Följden av konkurrensen har istället blivit att bankerna lägger mer kraft på marknadsföring än att utveckla unika tjänster. Det kan handla om gratis reseförsäkringar, avgiftsfria överföringar, räntefria övertrasseringar och flexibla lån. Dessa erbjudanden skapar inte bättre banktjänster. De är snarast att se som kortsiktiga vinster till kunderna i en bransch som fortsatt prisa ner sig.

I andra branscher har däremot ny teknik drivit fram förändringar som satt kundernas valfrihet först. Det är väl känt att stora aktörer såsom Amazon och Google var först med att använda big data och algoritmer till att förutsäga kundens önskemål. Implementeringen av såna prediktiva tekniker har gett två direkta effekter: dels har kunderna börjat förvänta sig personliga och värdeskapande tjänster, dels har de stora plattformarna själva börjat erbjuda traditionella banktjänster, som lån och betalningar. Apple har idag kapitalreserver som skulle göra företaget till en av de tio största bankerna utanför Kina. 

Teknikutvecklingen knuffar dock stadigt även bankverksamheter mot en ny era av differentiering och valfrihet för kunden. Till de framgångsrika aktörerna hittar vi de som snabbt kan anpassa sig efter förändringarna på just sin marknad, inte bara när det gäller utbudet, utan också själva affärsstrategin. En sån snabbrörlig modell kan bara bygga på verksamhet i molnet.

Med teknik i molnmiljöer kan bankerna snabbare än tidigare omkonfigurera produkter och tjänster. Det kan handla om att efterleva nya regelverk eller genomföra temporära förändringar – som nu vid covid-19, att tillfälligt stoppa övertrasseringsavgifter och erbjuda betalningsfria månader. Där äldre system kräver noggrann planering och timing av sådant, något som kan ta månader, kan man i molnet utföra dem mer improviserat och ofta inom några timmar. 

Molnet låter också banker matcha kostnader mot intäkter, då betalningen baseras på användningen som lätt kan skalas upp och ner. 

Molnteknik sänker dessutom risken. Flexibiliteten gör att banker kan anpassa produkter och tjänster i takt med marknadsutvecklingen. De blir inte inlåsta i strategier på lång och mellanlång sikt.

Till allt detta kommer att molnleverantörerna själva investerar tungt i sin teknik hela tiden. Det ger en säkerhet och uthållighet som vanliga banker ofta inte har råd att skapa själva. 

Konkurrensen inom bankvärlden kommer utan tvivel att fortsätta vara tuff med låga marginaler. Men banker som använder molntekniker kan agera snabbare efter marknadsutvecklingen och skilja ut sig genom innovation. Det kanske viktigaste resultatet blir att bankkunderna för första gången kommer att få uppleva en verklig valfrihet – att välja mellan erbjudanden som bidrar med äkta värden - både till bankupplevelsen och till deras livssituation.

Michael Pierce
Nordenchef, Mambu 

 

Platsannonser