Vi måste skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och företagande i Sverige, skriver Günther Mårder och Daniel Wiberg på Företagarna.
Debatt

Det är företagare som driver Sverige framåt

Företagare driver Sverige framåt – och företagens förutsättningar är något som kommande regering måste ta hänsyn till för att möta de utmaningar som Sveriges ekonomi, arbetsmarknad och välfärd står inför, skriver Företagarnas vd Günther Mårder och chefsekonom Daniel Wiberg.

Publicerad 2018-08-30

Sedan början av 90-talet har fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Så ser det även ut i majoriteten av landets kommuner, där företagen med färre än 50 anställda utgör motorn i jobbtillväxten.

Utan företagen som säkrar arbetstillfällen åt medborgarna och tillhandahåller service är det helt enkelt inte möjligt att bo och verka över hela landet.

Men det är inte allt. I majoriteten av alla Sveriges kommuner bidrar de mindre företagen och deras anställda även till den största andelen kommunala skatteintäkter. Det är skatteintäkter som finansierar vård, skola och omsorg – allt som vi har gemensamt. 

Satsningar som gör det enklare att starta, driva och utveckla företag har på så vis inte bara positiva effekter för alla de hundratusentals som försörjer sig genom eget företagande, utan för hela samhället. Det är just det som vi på Företagarna vill att valrörelsen ska uppmärksamma.

Varje skattekrona måste skapas innan den kan fördelas. Bland de reformer som krävs för att minska de tillväxthinder som håller tillbaka Sveriges företag finns både lågt hängande frukter och långsiktiga strukturreformer. Grovt indelat ser vi det största behovet av reformer inom tre områden:

Kompetensförsörjning. Företag är beroende av duktiga medarbetare för att kunna växa, men endast hälften av de som behövt anställa de senaste två åren har lyckats. För att råda bot på kompetensbristen måste utbildningssystemet i högre grad anpassas till företagens behov och ske i samverkan med de som ska anställa.

Arbetsförmedlingens stora budget speglar inte heller utfallet – delar av verksamheten bör därför konkurrensutsättas för att matchningen på arbetsmarknaden ska kunna förbättras. Därtill måste regelverket för arbetskraftsinvandring förenklas och de dumdristiga kompetensutvisningarna omedelbart stoppas. 

Skattesystemet. Sverige har ett högt skattetryck som håller tillbaka drivkrafterna för jobb och företagande. Ägarskiftesbeskattningen som försvårar generationsskiften i familjeföretag och ägarskiften i allmänhet behöver reformeras.

För att fler företag ska våga anställda och för att få fler i arbete behöver arbetsgivaravgifterna sänkas. Inte minst gäller detta för de som idag står längre ifrån arbetsmarknaden. Det så kallade ”växa-stödet” är ett exempel på en välkommen sänkning som kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden för vissa grupper, men mer behövs.

Regelförenkling. Byråkrati, regler och tillståndsärenden från kommuner och myndigheter ska anpassas för småföretagare – inte tvärtom. Företagare ägnar idag i snitt tio timmar i veckan åt administration. Den utvecklingen behöver vända. Uppgiftslämnandet till myndigheter måste förenklas och minska, tillståndshantering behöver effektiviseras och både myndigheter och politiker bör sätta upp mätbara och långsiktiga mål för minskad regelbörda.

Dessa områden och reformer är avgörande för att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och företagande i Sverige, och därmed avgörande för jobbtillväxten, skatteintäkterna och det välstånd som bär upp vårt land.
 
Företagarna kommer att fortsätta driva på för att fler politiker och partier ska ta större hänsyn till vilka som skapar de skattekronor som de vill fördela – det är smart politik som stärker Sverige långsiktigt.  
 
Günther Mårder
vd Företagarna

Daniel Wiberg
ekon. dr och chefsekonom Företagarna

Platsannonser