Johan Steneudde, Head of Relations på BetterWealth.
 Johan Steneudde, Head of Relations på BetterWealth.
Debatt

De traditionella fondhusen hänger inte med i utvecklingen

Problematiken med prispressen på fondavgiftersnarare handlar om att ytterst få så kallade aktiva fonder lyckas slå sina jämförelseindex om man bortser från deras förvaltningsavgifter. Det skriver Johan Steneudde, Head of Relations på BetterWealth.

Uppdaterad 2021-02-02
Publicerad 2020-11-16

Vi blir ständigt matade med information från de stora, aktivt förvaltade fondhusen som försvarar sin ofta mediokra avkastning med att fondförvaltning måste ses som långsiktigt, snarare än kortsiktigt. Johan Malm, Öhmangruppen, säger i Realtids artikel att fondförvaltning ”inte är ett sprintlopp, utan ett maratonlopp”. Det han inte nämner är att det är inom just denna typ av ”maratonlopp” sparare skulle kunna nå en betydligt bättre avkastning om de istället investerade i breda, väl diversifierade indexfonder med låga avgifter istället.

Ett stort och angeläget problem som sällan adresseras är att spararen ofta har en alldeles för hög risk i sin portfölj utan att ha vetskap om det. Låt oss ta ett exempel. Duktiga förvaltare har en förmåga att attrahera kapital från småsparare som i regel kanske köper max tre fonder. Fonderna tenderar ofta att vara isolerade mot Sverige. Ponera att spararen köper en bred Sverigefond, en svensk småbolagsfond och kanske en selektiv fond, även den hårt knuten mot Sverige. Dessa fonder köps, därtill, i svenska kronor. Problemet som uppstår är att när krisen väl drabbar oss är att Sverige är en tämligen liten marknadsplats som tar mycket stryk.

Spararens fondportfölj urholkas därmed kraftigt. Lösningen torde snarare vara ett diversifierat sparande där spararen får en hel portfölj av tillgångar som aktier, räntor, råvaror och alternativa tillgångar i olika valutor. En sådan portfölj är mycket bättre rustad för maratonloppet, och med en lägre risk på köpet. Det finns idag digitala alternativ där spararen erhåller detta inom loppet av ett par minuter, verifierat med mobilt bank-id.

Ett annat problem är att de aktiva förvaltarna proklamerar att spararna kan vara med och påverka hållbarhetsfrågorna i de bolag de investerar i. Verkan blir att de är med och driver
ESG-frågorna framåt. Daniel Algotsson från PWC nämner att vi kommer att ”se ett paradigmskifte” när det kommer till hållbarhetsaspeketen framgent. Må så vara. Faktum är
dock att företagen tar dessa frågor på största allvar - helt själva. Mindre fondförvaltare torde inte påverka dem särskilt mycket.

Kontentan är att de traditionella fondhusen ligger skrämmande långt efter i den digitala utvecklingen. Slutkunden kan på ett par minuter få en bred investeringsportfölj till bara en
femtedel av kostnaden.

Att de traditionella fondförvaltarna sitter i överdådiga lokaler på attraktiva adresser med feta löner ska och får inte drabba spararna.

Johan Steneudde
Partner och Head of Relations, BetterWealth

Platsannonser