FinansDebatt

De nya startupbolagen startas av äldre – det är bra för Sverige

Allt fler människor över 60 år startar företag. Det finns många fördelar för Sverige med det, anser dagens debattör. Allt fler människor över 60 år startar företag. Det finns många fördelar för Sverige med det, anser dagens debattör.
Allt fler människor över 60 år startar företag. Det finns många fördelar för Sverige med det, anser dagens debattör.
Publicerad

60-plussarna är i många fall ekonomiskt oberoende, har nätverk och kompetens, egen finansiering och kreativitet. I denna grupp finns de nya startup-företagarna. Det skriver Peter Tovman, själv 60-plussare och startup-företagare på Realtids debattsida idag.

Min hypotes är att 60-plussarna kommer att bygga många av Sveriges expansiva startup-företag. Jag tar mig själv som exempel, pensionärsliv är inget för mig. Jag har tillsammans med likasinnade, jag är yngst, startat företaget Företagsöverlåtelser.se, som utmanar aktörer som Blocket, Bolagsplatsen och Objektvision. 

Den kategori av startup-företagare som vi representerar kännetecknas av:

  • Personlig ekonomisk frihet.
  • Tillgång till egen finansiering.
  • Nätverk.
  • Kompetens.
  • Kreativitet.

Jag menar att denna kombination av faktorer resulterar i att startup-företag kan byggas upp på ett annorlunda sätt än startup-företag i mer traditionell kapitalintensiv mening. 

Annons

Det innebär att 60-plussarna i många fall, givetvis beroende på bransch och verksamhet, men ändå i generella termer, kan bygga upp sina startup-företag och expandera dessa kapitaleffektivt, just för att kapitalbehovet minimeras kombinerat med kompetens att bygga företag och faktorerna som nämndes här ovan.

För Sverige är detta en tillgång. Sverige behöver fler startup-företag.  Somliga av dessa startup-företag kommer att bli storföretag. Jag menar att i debatten och i entreprenörsforskningen måste i ökad grad fokusering ske på 60-plussarna som startup-företagare. Inom denna målgrupp kommer nya expansiva startup-företag att byggas upp. 

Företagsöverlåtelser.se erbjuder kostnadsfri annonsering för företagsöverlåtelser, medan Blocket, Bolagsplatsen och Objektvision, tar ut avgift avgift för annonsering. Vi ändrar därmed intäktssidan i branschens affärsmodell.

Annons

Vi har inga anställda, minimala fasta kostnader, små kostnader för webben, inget kontor, inget behov av uttag för lön hos delägarna. Därmed är Företagsöverlåtelser.se inte beroende av intäkter och kassaflöden. Företaget blir finansiellt starkt och uthålligt. Det får ta den tid det tar att positionerna Företagsöverlåtelser.se som ledande aktör som marknadsplats och mötesplats för säljare och köpare av företag.

Visst har vi i vår affärsmodell en intäktssida, men den utvecklar vi vartefter, där annonsering alltid kommer att vara kostnadsfritt, utan press av behov av kassaflöden. Det får ta den tid det tar.  Medan den yngre generationen är beroende av kassaflöden i sina företag för löner att bekosta det privata uppehållet, försäkringar mm, har vi det bakom oss. 

Vårt nätverk är våra vänner, och de ställer upp kostnadsfritt för rådgivning när vi behöver. I vår ålder fakturerar man inte sina vänner, åtminstone inte i vårt nätverk.

Annons

Detta sätt att bygga bolag skapar en situation där det inte finns någon finansiell stress i företaget. Det skapar frihet för ägarna, det vill säga oss, att kontinuerligt både förfina och utveckla affärsmodellen utan att behöva snegla på vad detta kostar.

Vi är inte ensamma utan bara ett i mängden på exempel på en helt ny typ av statup-företag, av en sort som Sverige behöver fler av.

Peter Tovman, Medgrundare av Företagsöverlåtelser.se och utbildad ekonom (Göteborgs universitet) samt licentiat i rättsvetenskap (Stockholms universitet)

Annons