Foto (montage): Pixabay/F-Secure
Debatt

Därför blir AI omänsklig

”Det finns en vanlig missuppfattning om att avancerad AI bör härma mänsklig intelligens – ett antagande som Project Blackfin vill utmana.”  Det skriver Matti Aksela, Vice President of Artificial Intelligence på F-Secure.

Uppdaterad 2019-12-05
Publicerad 2019-12-05

Människors förväntningar på att ’avancerad’ maskinintelligens helt enkelt härmar mänsklig intelligens begränsar vår förståelse för vad AI kan och bör göra. I stället för att skapa AI för att fungera som om det vore mänskligt kan och bör vi utforska olika sätt att frigöra den unika potentialen hos maskinintelligens, och hur det kan komplettera våra mänskliga förmågor. Vi skapade Project Blackfin för att hjälpa oss att nå en djupare förståelse av vad AI kan uppnå.

Project Blackfin är ett forskningsinitiativ skapat av Akselas tvärvetenskapliga team, bestående av forskare i artificiell intelligens och cybersäkerhet, matematiker, dataforskare, maskininlärningsexperter och ingenjörer.  

Med inspiration från mönster av kollektivt beteende i naturen, använder sig projektet av tekniker för kollektiv intelligens, till exempel svärmintelligens likt den man kan hitta i myrkolonier eller fiskstim, för att driftsätta flottor av distribuerade, autonoma och adaptiva maskininlärningsagenter. Dessa intelligenta agenter utvecklas för att köras på enskilda värdmaskiner. Men i stället för att ta emot instruktioner från en enda centraliserad AI-modell ska agenterna vara intelligenta och kraftfulla nog att kommunicera och arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål.  

På så sätt lär sig agenterna att skydda system baserat på vad de observerar från sina lokala värdar och nätverk, och de förbättras ytterligare genom observationer och  beteenden som lärts in över ett större antal olika organisationer och branscher. Lokala agenter kan således dra nytta av information och insikter som finns tillgängliga i ett stort informationsnätverk utan att behöva dela och överföra stora mängder data.  

I grund och botten kommer du att ha en koloni av snabba lokala artificiella intelligenser som anpassar sig efter sin egen miljö samtidigt som de samarbetar, i stället för en stor artificiell intelligens som fattar beslut för alla.

Det här bidrar inte bara till att spara på en organisations IT-resurser och samtidigt öka dess prestanda – det hjälper även organisationer att undvika att dela konfidentiell, potentiellt känslig information via molnteknik eller produkttelemetri.  

Även om projektet förväntas kräva flera år innan det förverkligar den fulla omfattningen av dess potential har det redan upplevt en viss tidig framgång. ODI-mekanismer (On-device Intelligence) som utvecklats av Project Blackfin har redan integrerats i F-Secures lösningar för intrångsdetektering. 

Men den potentiella användningen av Project Blackfins forskning går långt utöver företagets säkerhetslösningar och hela cybersäkerhetsbranschen. Vi förutser projektets forskningslinje som ett sätt att utmana människor att ompröva rollen som AI kan spela i våra liv.   

Om vi ser bortom att upptäcka överträdelser och angrepp kan vi föreställa oss att dessa flottor av AI-agenter övervakar den omfattande hälsan, effektiviteten och användbarheten hos datornätverk, eller till och med i system som elnät eller självkörande bilar. Men framför allt tycker jag att den här forskningen kan hjälpa oss att se på AI som något mer än bara ett hot mot våra jobb och uppehällen.

Matti Aksela
Vice President of Artificial Intelligence på F-Secure.

Platsannonser