Debattören Rebecca Weidmo Uvell försvarar PPM-systemet gentemot Stefan Löfven (S) och Gudrun Schyman (Fi).
Debatt

Därför är det fel att skrota PPM

Statsminister Stefan Löfven (S) och Gudrun Schyman (Fi) verkar ha gjort pensionssystemet till sin gemensamma fiende, och då i synnerhet premiepensionen (PPM). Man skulle kunna tro att det här är nya idéer i efterdyningarna av skandalen i pensionsbolaget Allra. Men icke så, skriver den borgerliga debattören Rebecca Weidmo Uvell.

Uppdaterad 2017-03-13
Publicerad 2017-03-13

Det är gamla idéer i ny förpackning vi ser i efterdyningarna till uppmärksamheten omkring fondbolagen Allra och tidigare Falcon Funds. Redan 2013 gick Löfven ut och krävde att PPM-systemet skulle skrotas. Schyman å sin sida har aldrig varit för det. Vänsterpartiet var det enda av de dåvarande riksdagspartierna som inte ingick i pensionsöverenskommelsen på 1990-talet, och då talar vi alltså om den tiden när Schyman var vänsterpartist.

De båda verkar räkna med att svenskarnas ointresse och låga kunskapsnivå om pensionssystemet ska hjälpa dem att få gehör för kravet att skrota PPM. Detta bristande kunskapsläge spär de med glädje på genom att såväl jämföra äpplen med päron som att sprida vidare olika typer av myter om det hela. 

Idag sätts 18,5 procent av alla människors lön av till pension, varav 2,5 procent är PPM. Dessa pengar sätts in på ett konto med ditt namn på och de kan du, om du vill, själv bestämma hur de ska placeras. Väljer du inte hamnar de i AP7 Såfa, som är en generationsanpassad pensionsfond. Den har låga avgifter och hade förra året 17 procent avkastning. Inte illa.

De övriga 16 procenten går in till det allmänna pensionssystemet och ger personen en rätt till pension i framtiden, alltmedan dagens pengar försörjer dagens pensionärer. 

Om man skrotar PPM, som uppgår till ett värde på över 900 miljarder kronor enligt Pensionsmyndigheten, handlar det i själva verket om att politikerna tar pengar från de som arbetar idag, och ger dessa till dagens pensionärer. Alltså den generation som till exempel Gudrun Schyman själv tillhör. Vi som är pensionärer i framtiden får alltså inte behålla de pengar som vi jobbar ihop idag.

Det är ren konfiskation vi talar om här. Det skulle bli en överföring av pengar från yngre generationer till en äldre dito, för att ge den växande gruppen väljare som är pensionärer rejält med valfläsk inför valet 2018.

Ett av argumenten som hörs är att gruppen fattigpensionärer växer. Definitionen är enligt EU inkomster under 11 830 kronor per månad efter skatt. Enligt Pensionsmyndigheten uppgick andelen sådana pensionärer till 7,7 procent 2006. Idag är den 9 procent. 

Tillströmningen av fattigpensionärer kommer till stor andel från utlandsfödda som kommit hit sent i livet och därför inte har rätt till något större pensionsuttag. Man arbetar ihop sin pension under sin yrkesverksamma tid i arbetslivet. Samma regler gäller för alla, och är det mest rättvisa systemet. Har man inte jobbat så länge i Sverige får man låg pension helt enkelt.

Politiker som pratar om fattigpensionärer brukar ta dagens sådana som exempel. Utan att nämna att dessa kvinnor ofta varit hemmafruar i decennier och därför har låg pension. Men vilka kvinnor är det idag? Inga. 

Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman pratar gärna om undersköterskor och vårdbiträden. Hon pratar däremot ogärna om att deras kollektivavtal, som de till exempel har genom Kommunal, ger dem tjänstepension. De kommer inte bli fattigpensionärer, för det blir du inte om du har en tjänstepension ovanpå din allmänna pension. Faktum är att de flesta kollektivavtal idag inkluderar tjänstepension.

Det finns fler myter i sammanhanget, som till exempel det här med att vara hemma med barn eller jobba deltid. Kvinnofällor målas upp, saker som direkt leder till fattigdom. Men när du lever på olika bidrag, som till exempel föräldrapenning, tjänar du in pension idag.

Inte heller förlorar man jättemycket på att jobba deltid när barnen är små. Enligt en rapport Nordiska Ministerrådet gjorde får en undersköterska 96 procent av pensionen om hon jobbar deltid i tio år. För systemet kompenserar nämligen redan kvinnor. Högre andel män betalar in mer till systemet än de får ut, och så dör de i genomsnitt tidigare än kvinnorna, ovanpå detta. 

Är det några som är missgynnade av dagens system är det alltså män, enligt forskare. 

Slutsatsen är att betydligt fler borde sätta sig in i pensionssystemet och läsa på om det. Det är faktiskt inte så svårt, och då skulle politikerna få mycket svårare att dribbla bort väljarna i pensionsfrågor.

Vi ska inte skrota PPM och acceptera att dagens ungas surt förvärvade pensionspengar godtyckligt skänks till dagens pensionärer. Utan vi ska istället syna bluffen och kalla den för vad det är – valfläsk värt 900 miljarder. 

De som vill ge pensionärer högre inkomst kan göra det enkelt. Inför jobbskatteavdrag och ta bort pensionärsskatten. Vips får alla pensionärer direkt mer pengar i plånboken.

Rebecca Weidmo Uvell
borgerlig samhällsdebattör och opinionsbildare

Platsannonser