Per Gustafsson skriver om fördelarna med AI.
Per Gustafsson skriver om fördelarna med AI.

Därför är det bra om AI tar ditt jobb

Kommer AI göra din roll överflödig? Tja, om du använder AI på rätt sätt. Och det är en bra sak. Varför? Jo, för det betyder att du får mer tid att lägga på att få tillbaka humanitet i verksamheten. Det skriver VM Wares Sverigechef Per Gustafsson .

Publicerad 2019-01-14

Börja prata om artificiell intelligens och som ett brev på posten kommer någon ta upp att AI leder till massarbetslöshet. Det handlar inte sällan om människa vs. maskin, och ofta är det bara en tidsfråga innan vi kämpar mot robotar för vår egen existens.

Det finns två problem med detta. För det första: Om så är fallet, är vi skapare av vårt eget öde. Vem byggde maskinerna i första hand? Vem prioriterade bekvämlighet, hastighet och låga priser? Vi gjorde det. Titta på detaljhandeln. Över hela världen kämpar traditionella butiker i konkurrens från den populära näthandeln, som använder algoritmer och automatisering för att betjäna miljontals människor med bland annat AI-baserade chatbottar. Näthandeln blev inte populär av sig själv. Vi gjorde det.

Det andra problemet: Om vi betraktar AI som vår motpol, ”människa vs. maskin”, ignorerar vi vad vi får ut av automatiseringen. Ofta när vi pratar om fördelarna med automatisering är motargumentet att den stänger ute låginkomsttagare, vilket leder till ökad arbetslöshet. Det är visserligen sant att maskiner har minskat antalet anställda i vissa branscher, och det finns exempel även från advokatbranschen. Bland annat IBM:s superdator Watson är en del av tekniken bakom ROSS – ett AI-verktyg som kan analysera miljontals juridiska dokument. ROSS kommer inte helt ersätta jurister utan ge dem mer tid till klientkontakt och etiska bedömningar.

Automatiserar vi rätt roller?
Tänk på tiden organisationer spenderar på beslutsprocesser. I snitt spenderar chefer 23 timmar per vecka i möten av olika slag. En annan studie visar att företag med ineffektiva mötesbeteenden också har lägre marknadsandel, mindre innovation och sämre stabilitet i sysselsättningen. Frågan är snarare om vi inte ska applicera AI på mer högavlönade jobb där snabba beslut är avgörande.

En svensk rapport från Stiftelsen för strategisk forskning visar att vartannat jobb kommer automatiseras inom 20 år. Detta behöver dock inte påverka andelen jobb. En stor rapport från World Economic Forum visar visserligen att AI kommer leda till att 75 miljoner arbetstillfällen kommer försvinna framtill 2022, samtidigt väntas tekniken skapa 133 miljoner nya jobb. Ett netto på 58 miljoner alltså.

Om AI får ta över vissa möten – eller ja, beslut – finns det plötsligt mer tid att vara aktiv. Prata med kunder, lösa problem, utveckla nya produkter, träna. Vad det än är, kan det vara en chans att skapa mer värde. AI kommer inte att ta bort alla möten, och ska inte ens användas av den anledningen. Vad tekniken kan göra är att ta bort enkel, men tidskrävande administration. Realtid har tidigare rapporterat om att finansbranschen kan spara upptill 1000 miljarder dollar på AI. En framgångsfaktor inom finansbranschen är förmågan att utläsa mönster i stora mängder data, och här kan AI verkligen göra stor nytta.  

Men vad händer om ditt jobb är att fatta beslut? Kommer AI göra din roll överflödig? Tja, om du använder AI på rätt sätt. Och det är en bra sak. Varför? Jo, för det betyder att du får mer tid att lägga på att få tillbaka humanitet i verksamheten.

Känslornas revansch
Tanken med datorer och maskiner har hela tiden, ända sedan industriella revolutionen, varit att göra saker snabbare, oavsett om det har handlat om att väva eller bygga bilar. En av baksidorna har varit att den mänskliga kontakten försummats. I vår önskan om snabbhet och bekvämlighet har vi offrat företagens förmåga att vara empatiska.

AI ger organisationer möjligheten att ta tillbaka det. Att kunna agera snabbt och beslutsamt, men med empati. Att analysera, bestämma och sedan låta människan förmedla beslutet är det mest lämpliga sättet. Det kan vara en kundtjänstarbetare som sköter kontakten men som låter AI sköta jobbet. Eller en läkare som använder AI för att bistå i diagnostiseringen samtidigt som han eller hon fokuserar på patientkontakten.

AI i hela organisationen
Nu har vi främst berört kundkontakten, men det finns ju förstås en rad andra möjligheter i back-end som bäddar in AI. Många organisationer strävar efter att ta tillvara de möjligheter som de massiva datamängderna genererar, oavsett var de lagras och kämpar med komplexiteten i att hantera dessa miljöer. Skulle inte AI som kan berätta för organisationer vad som händer och vad som behöver fixas vara till stor hjälp? Genom att använda AI drar organisationer verkligen nytta av att skörda data från olika källor, samtidigt som de är smidiga utan att offra noggrannheten. Detta kan vara en chans att ge en bättre kundupplevelse genom att kombinera AI med människors humanitet.

Vi människor är faktiskt nära gränsen, eller har redan passerat gränsen, för vår förmåga att hantera tillgänglig information och data. AI är bra på att bearbeta information och fatta beslut. Varför försöker vi ens konkurrera med någonting som kan analysera alla vetenskapliga artiklar för att diagnostisera ett medicinskt tillstånd? Vi kan inte göra det. Och vi borde inte göra det. Vad vi dock bör göra är att använda förmågan för att öka vår grad av mänsklighet. Det värdet kan exempelvis vara att finnas där för en patient, fixa ett problem med ett kontrakt eller utveckla en app. Vad det än är, kan vi med AI göra det mer effektivt, och framförallt – mer mänskligt.

Per Gustafsson, Sverigechef VMware

Platsannonser