Anders Gullesjö. Foto: Danske Bank
Debatt

Danske Bank: Vi efterlyser Återhämtningsakuten

Företagsakuten är en bra idé i teorin, men i praktiken är reglerna alldeles för komplicerade för ett företag i krisläge. Det skriver Anders Gullesjö, chef för Företagsmarknaden på Danske Bank Sverige.

Publicerad 2020-08-28

Intresset var svalt innan sommaren och är nu iskallt. Kanske dags att tänka om? Akut likviditetskris kan hota återhämtningen – det är där resurserna behövs nu. Vi efterlyser Återhämtningsakuten.

Företagsakuten förlängdes till den 30 september – men intresset som var svalt innan sommaren har blivit iskallt. De bolag som uppfyller företagsakutens komplexa kriterier lånar helt enkelt med bra villkor i den ordinarie marknaden.

Efter en tuff vår som tärt på de flesta företags likviditet kan det bli svårt att klara återhämtningsfasen. Många åtgärder som korttidspermitteringar, slopad karensdag och skatteuppskov har skapat tillfällig positiv likviditet i bolagen. När efterfrågan börjar öka kommer kostnader och leveranser först – inbetalningar sist. Detta riskerar att skapa en akut likviditetsbrist för många företag. Det kan i värsta fall leda till att återhämtningen i ekonomin drar ut på tiden och att fler kastas ut i arbetslöshet, då bolagen inte klarar uppstartskostnaderna.

Den stora utmaningen är tydlig – att kunna hänga med när efterfrågan ökar, och inte slås ut på grund av för dåligt kassaflöde.  

De statliga åtgärderna och stöden har varit ytterst verkningsfulla under covid-19, utan de åtgärderna hade sannolikt många bolag varit i konkurs och vi hade sett en större arbetslöshet. Åtgärderna har till största delen haft som syfte att ge företagen en möjlighet att övervintra. Företagsakuten hade ett gott syfte men blev för komplext. I en återhämtningsfas ser vi att det behövs en injektion av likviditet för att få fart på hjulen.

När det vänder uppstår ett stort behov av finansiellt kapital för att klara en ökad efterfråga. En högre skuldsättning och försämrad soliditet är utmaningar som företagen måste få hjälp med, och som också bidrar till Sveriges återhämtning. Många företag ser redan nu att de ser en risk för att de behöver avveckla sina företag. Hela 35 procent av tjänstesektorn. Därför är det viktigt att regeringen riktar in sig på ett stöd för återhämtningsfasen som kan säkerställa en fortsatt god likviditet.

Danske Bank vill se ett stöd inriktat på återhämtningsfasen och uppmanar regeringen att tillsammans med marknadens aktörer utforma stödet så att det fungerar, fungerar snabbt och bidrar till att hjulen snurrar igång utan hack i maskineriet. På så sätt gynnas både svensk ekonomi, tillväxt och framtida arbetstillfällen.

Anders Gullesjö
Chef för Företagsmarknaden, Danske Bank Sverige

Platsannonser

Logga in