FinansDebatt

”Dålig kommunikation kan sänka affärer”

Helena Nordman-KnutsonHelena Nordman-Knutson
Helena Nordman-Knutson
Publicerad

”Kommunikation ses ibland som något som är generiskt och som kommer av sig själv, och som lika väl kan skapas av andra ämnesspecialister. Men så är det inte!” Det skriver Helena Nordman-Knutson, Executive Director, Capital Markets på Hallvarsson & Halvarsson. 

Förvärvsprocesser kan dra ut på tiden eller bli väldigt trassliga och dålig kommunikationskapacitet kan sänka affärer. Utgångspunkten bör därför alltid vara en förebyggande riskanalys, för att kartlägga och neutralisera kommunikationsriskerna. Mitt inne i en process finns det sällan tillräckligt med kompetens eller resurser för att hantera hela kommunikationskomplexiteten. Den bör tas om hand och kartläggas i ett tidigare skede.

Förra året genomfördes hela 390 M&A-affärer i Sverige, till ett värde av EUR 39,5 miljarder enligt Megermarket statistik. Trots allmän marknadsoro är vi övertygade om att bolagen och P/E bolagen kommer att fortsätta exekvera på sina förvärvsstrategier. 

Ett lyckat förvärv kräver ett bra fotarbete. Bakom framgångsrika förvärv ligger en tydlig förvärvsstrategi, gedigen förvärvsanalys, och framförallt en bra integrationsstrategi. Vi tror att kommunikation också är en framgångsfaktor. Samtidigt så är det just kommunikation som ofta kommer i bakvattnet. Kommunikation ses ibland som något som är generiskt och som kommer av sig själv, och som lika väl kan skapas av andra ämnesspecialister. Men så är det inte! Som kommunikationsrådgivare så talar jag naturligtvis i egen sak, men det oaktat, så behöver bolag i transaktionsprocesser kunskap om hur man mejslar fram budskap, får till önskad tonalitet, skapar förutsättningarna för en rimlig värdering, och minimerar gapet mellan marknadens uppfattning och bolagets önskade position. Och framför allt få med medarbetarna på förändringsresan.

Annons

Vi tror att integrerat i en transaktionsprocess, och i de värden som förvärvet beräknas resultera i, finns bolagens kommunikationskapacitet.  Rakt igenom förvärv och avyttringar går förankring och kommunikation som ett rött snöre. Förvärvsprocesser kan dra ut på tiden eller bli väldigt trassliga och dålig kommunikationskapacitet kan sänka affärer. Utgångspunkten bör därför alltid vara en förebyggande riskanalys, för att kartlägga och neutralisera kommunikationsriskerna. Mitt inne i en process finns det sällan tillräckligt med kompetens eller resurser för att hantera hela kommunikationskomplexiteten. Den bör tas om hand och kartläggas i ett tidigare skede.

Bolagen knyter till sig den essentiella juridiska och finansiella kompetensen tidigt i processen. Kommunikationskompetens söker man ofta först i transaktionsskedet, trots att den kapaciteten och kunskapen behövs redan i den inledande strategiska fasen. Bolaget behöver en läckageplan, kriskommunikation, en strategisk tidsplan för offentliggörandet, och inte minst, skapa korrekta och konsekventa budskap för de olika målgrupperna. Kommunikation begränsad till juridisk och finansiell jargong fungerar inte när bolaget presenterar förvärvet för privata investerare, media, samhällsaktörer, kunderna och medarbetarna. 

För de medarbetare som tillhör målbolaget räcker det heller inte med att ledningen slentrianmässigt slänger ur sig ”business as usual” efter offentliggörandet, eftersom medarbetarna sällan uppfattar det så. I de här sammanhangen krävs effektiv kommunikation som täcker in de centrala frågor som uppstår. Ledningen kanske inte har alla svar genast, men närvaro och kommunikation mildrar osäkerheten. Bland medarbetare, som blir varse en ägarförändring via media och ett pressmeddelande, byggs inget förtroende för det nya. Efter offentliggörandet behöver medarbetarna regelbunden information om vad som sker, och input för att förstå för hur förändringen hör ihop med bolagets övergripande strategi. För att transaktion skall bli lyckad kan det alltså vara lika viktigt att följa upp, som att genomföra förvärvet. Och en avgörande framgångsfaktor i den här integrationen stavas återigen ”kommunikation”. 

Annons

Helena Nordman-Knutson
Executive Director, Capital Markets
Hallvarsson & Halvarsson
 

Annons