Foto: Nordnet
Debatt

"Dags för Bolund att dra på sig spikskorna"

Dags för Bolund att dra på sig spikskorna Det urvattnade förslag om en effektivare flytträtt som regeringen presenterade i våras har i praktiken slängts på soptippen. Det skriver Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Uppdaterad 2019-11-14
Publicerad 2019-11-14

Nu kräver riksdagen att regeringen återkommer med förslag på avgiftstak i kronor och att gamla försäkringar låses upp. Det är en seger för alla sparare. Ändå infinner sig en viss oro när ärendet nu åter läggs i regeringens händer. 

Turerna i striden kring fri flytträtt för Sveriges pensionssparare är många. På onsdagen röstades regeringens ursprungsförslag formellt igenom, för att få vissa skattebitar på plats, men bara med villkoret att regeringen ”skyndsamt” återkommer med förbättringar. 

Mer specifikt kräver riksdagen att regeringen återkommer med ett förslag som i lagstiftningen skiljer på traditionell livförsäkring och fondförsäkring. Man framför också att en riktlinje är att införa ett avgiftstak för flytt uttryckt i kronor. 

Det är en högst välbehövlig åtgärd om flytträtten verkligen ska bli effektiv på riktigt. En annan riktlinje är att försäkringar tecknade före 2007 ska omfattas av samma regler som för försäkringar tecknade därefter. 

Att politikerna i finansutskottet förstår att det här är åtgärder som är av yttersta vikt för att flytträtten ska fungera är oerhört positivt. Per Bolund tycks dock påtagligt nöjd med regeringens ursprungliga förslag, trots alla invändningar som finns och som haft stor slagkraft i debatten. Hans hållning är märklig, och det står klart för var och en, förutom för regeringen, att originalförslaget inte räckte för att ge spararna bra villkor. 

I en intervju med Svenska Dagbladet (6/11) säger också Per Bolund att regeringens flytträttsförslag betyder slutet för bruket av ibland mycket höga avgifter. Han kan dock inte säga något om hur mycket flyttkostnaden kan sjunka, framkommer det. Här uppstår en gryende oro att regeringen och Per Bolund inte tar riksdagens tillkännagivande på allvar. 

Formellt är regeringen nämligen inte rättsligt bunden att tillgodose tillkännagivanden. I praktiken följer man dem dock alltid – men det här är en speciell fråga. Det är extremt ovanligt att ett förslag stoppas i utskottet. 

Förfarandet innebar en prestigeförlust för Per Bolund, som har lagt stor möda och mycket tid på att försöka försvara sitt förslag. Det är svårt att se vilka incitament regeringen har att verkligen återkomma skyndsamt, särskilt som man alltså fortfarande anser att det egna förslaget räcker. Fortfarande hörs socialdemokrater säga att man inte kan begränsa flyttavgifterna mer eftersom alla sparare måste skyddas. 

Ett tecken på att man inte förmått ta in och förstå budskapet att det är generösare flyttregler för fondförsäkring som krävs, inte för traditionella livförsäkringar. Det finns många sunda röster i diskussionen, och frågan om flytträtt är tvärpolitisk. 

I den debatt som i onsdags föregick omröstningen krävde såväl Mattias Karlsson (M) som Ulla Andersson (V) att kommande lagstiftning måste skilja på fondförsäkring och traditionell livförsäkring. Dennis Dioukarev (SD) sade att han inte känner sig bekväm med att nu överlämna frågan i regeringens händer. Det är en oro jag delar. 

Nu måste Per Bolund visa att han förstått innebörden av det riksdagen nu kräver. Återkom med förslag på avgiftstak i kronor för fond och lås upp äldre försäkringar. Det är inte läge för regeringen att luta sig tillbaka. Ta snarare på spikskorna, för det här behöver ske skyndsamt. Pensionsspararna har redan väntat alldeles för länge. Dags att göra om och göra rätt, Per Bolund. 

Frida Bratt
Sparekonom Nordnet

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in