Annons

Annons

analys_534_Karl_Henrik_Sundberg.jpg

Karl-Henrik Sundberg, Opuscapita.

Centralisering – en hygienfaktor i framtidens ekonomisystem

Verkligheten för ekonomichefer är komplex och utmanande. Direkta hot såsom bedrägeri och cyberbrottslighet ökar, tillsammans med kraven på regelefterlevnad och kontroll. Som alltid finns en press från ägarna om hög avkastning. Lägg därtill kraven på digitalisering och vi har en både krävande och komplex systemmiljö att hantera, skriver Karl-Henrik Sundberg, OpusCapita Sverige.

Någonstans här, mitt i den här krävande och komplexa miljön, börjar ekonomiavdelningarna fokusera på överlevnad istället för förbättring. Man släcker den brand som brinner mest för stunden. 

I större, globala koncerner kan dessutom den interna miljön vara utmanande. En årsredovisning ger initialt en bra övergripande bild av en koncerns ekonomiska situation, men avslöjar väldigt lite om hur väl de ekonomiska processerna egentligen fungerar. Listan kan göras lång: det rapporteras in fel, man använder många olika och föråldrade datasystem som skapar problem, en uppsjö av bankkonton i alltför många banker och policys som missuppfattas eller inte följs. 

Och detta i en omvärld som förändras i rekordfart. 

Annons

Annons

Att centralisera företagets Cash Management-processer möjliggör att återta kontrollen över situationen och förflyttas ekonomiavdelningen från baksätet till förarstolen. Men hur centraliserar man då sin Cash Management, och vad åsyftas egentligen med centraliserad Cash Management?

Koll på kassan

I en global koncern med flera hundra eller tusentals bankkonton är det svårt att skaffa överblick av likviditeten. Det är heller inte realistiskt att tynga dotterbolagen med att manuellt rapportera kassan på daglig basis. 

Genom att skapa en central databas för alla bankkonton i företaget får ekonomiavdelningen och Treasury-avdelningen en uppdaterad bild i realtid av vilka bankkonton som används och likviditeten på dessa. Idag vet inte ekonomichefer och andra nyckelpersoner var detta sker och hur de ska jobba med frågan på ett strukturerat sätt. 

Från insamling till analys 

I takt med stigande räntor och fokus på likviditet ökar också prognosarbete i betydelse.

Än idag arbetar många ekonomiavdelningar med att rapportera in likviditet manuellt via excelblad. Genom att återanvända befintlig informationen från löner, reskontror och orderstocken kan cash management systemet prognostisera och uppdateras utan manuella inslag. Det flyttar på ett effektivt sätt arbetstimmar från datainsamling till analys. 

Betalningsfabriken

Betalningsfabriker syftar till att centralisera betalningsprocessen. Ofta är drivkrafterna att uppnå högre effektivitet samt stärka kontroll och säkerhet. Målet med en betalningsfabrik är att färre antal personer med hjälp av en enhetlig process kan hantera koncerners samtliga kommersiella betalningar från en plattform. 

Betalningsfabriken kan även med maskininlärning screena avgående betalningar i syfte att identifiera de som uppfyller vissa riskattribut. På så sätt kan ett företag upptäcka vissa typer av bedrägerier tidigare.

Gör dig redo för den digitala tidsåldern

Skillnaderna i företagens digitala mognadsgrad är stor. Samtidigt glöms ofta de organisatoriska aspekterna av en centralisering bort. Det räcker inte med att endast köpa in ett cash management-system. Det krävs också en mognad internt som löper genom hela organisationen. Att centralisera ekonomiprocesserna är en lång resa, men nödvändig om du inte vill bli offer för bedragare eller dina egna overhead-kostnader. 

Centraliseringen skapar möjligheter att förutspå framtida betalningar och minimera mänskliga moment i ekonomihanteringen. Företag bör ha som målsättning att automatisera så mycket av företagets processer som möjligt och skapa ett gemensamt ekosystem för samtliga betalningsprocesser. 

Ett centraliserat system för att hantera kassa och kassaflöden, skapar trygghet och lägger grunden för att på ett relevant sätt hantera den digitala transformation som dagens utveckling kräver av företag.

Karl-Henrik Sundberg
Solution Manager, OpusCapita Sverige

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons