Annons

Annons

Centerns strategi ger nya möjligheter för finansbranschen

Bakom Centerpartiets retoriska fasad finns ett annat väsentligt skäl för att samarbeta med Socialdemokraterna. Det menar ekonomen Peter Tovman.

Under regeringsåren var Moderaterna dominerande, styrde i allt väsentligt regeringens politik. Centern och övriga allianspartier hamnade i Moderaternas skugga. Centerns manöverutrymme begränsades av sina ansvarsområden inom regeringen. Sista ordet hade i regel moderatstyrda finansdepartementet och statsministerns kansli, även inom Centerns ansvarsområde. Därutöver skulle Centern ta hänsyn till Liberalernas och Kristdemokraternas ansvarsområden och positionering inom alliansen.

Möjligheten att utveckla och driva bred centerpolitik var därmed förenad med påtagliga svårigheter. Resultatet blev att Centerpartiet inte kunde öka sin väljarandel påtagligt. I stället var det Moderaterna som syntes, hördes och positionerade sig som statsbärande parti genom sina tunga regeringsposter som finans, försvar och statsminister. Moderaterna fick därmed sammantaget större politisk rörelsefrihet i förhållande till övriga allianspartier.

Därmed, ur synvinkeln att öka väljarandelen och skapa egen bred centerpolitik med genomslag var regeringsåren inte alltför bra för Centern, trots regeringsmedverkan.

Annons

Annons

Valet 2018 – Centerpartiets manöverutrymme och expansion prioriteras

Utifrån valresultatet 2018 kunde Centern samverka med Moderaterna, med eller utan regeringssamverkan. Oavsett val av alternativ hade Centern åter riskerat komma i Moderaternas skugga med politisk beskuren handlingsfrihet. En erfarenhet från regeringsåren 2006 – 2014 som präglat Centerns beslut om Januariöverenskommelsen. Med överenskommelsen har Centern nu politisk rörelsefrihet. Väljare kan attraheras från flertalet övriga partier.

På kort sikt förlorar Centern sympatisörer. Politiskt är det däremot lång tid till valet 2022. Under perioden sker Centerns nypositionering som statsbärande liberalt mittenparti med statsministerposten som mål. Enbart valresultatet räknas, inget annat, inte dagens opinionssiffror.

Moderaterna måste ompositioneras

För Moderaterna innebär nu uppkomna situationen att partiet måste breddas ideologiskt. Nödvändigt för att möta upp Centerns agerande. Innebär konkret att Moderaterna i högre grad måste öppna upp för liberala och socialliberala strömningar, utan att ge avkall på konservatismen. Bli ett brett allmänborgerligt parti.

Klarar partiet ekvationen kan förutsättningarna för Centerns expansion hanteras utifrån Moderat synvinkel. I annat fall riskerar Moderaterna att bli mindre än Sverigedemokraterna.

Liberalerna lever nu farligt

Centern positionerar sig nu som ledande liberalt parti, ett parti som redan i nuläget är dubbelt så stort som Liberalerna. Moderaterna är i dagsläget positionerat som liberalkonservativt parti. Liberalerna kommer nu i Centerns i skugga, som har driftig och drivande partiledning. Var passar Liberalerna in?

Ett alternativ är partiledarbyte hos Liberalerna som kombineras med frigörelse, åtminstone retoriskt, från Januariöverenskommelsen. Återgång sker då till borgerliga blocket och positionering som socialliberalt parti. Kan förutsätta att ny partiledare hämtas från gruppen som var emot Januariöverenskommelsen.

Opinionssiffrorna vid tidpunkten för partiledarbytet avgör vilken väg Liberalerna väljer.

Nya möjligheter för finans- och näringslivet att påverka politiken

I sammanfattning, en orsak till Centerns samverkan med Socialdemokraterna, utöver Sverigedemokraterna, är enligt min mening strävan att bli stort statsbärande liberalt mittenparti med statsministerposten som mål.

Detta tillsammans med Socialdemokratins pragmatiska och politiska hantverk under regeringsbildningen öppnar nu upp för nya möjligheter på politiska arenan för externa näringsinitiativ.

Näringslivet bör nu i pragmatisk anda ta tag i denna möjlighet. Ny politisk verklighet gäller.

Annie Lööf statsminister 2022? Möjligt? Ja. 

Peter Tovman
ek. lic. (Medlem Moderaterna, Stockholm) 

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons