Debatt

Bristen på specialister måste lösas!

Efterfrågan på specialistkompetens för att förhindra penningtvätt och terrorfinansiering är otroligt mycket större än utbudet. Innan det problemet är löst kommer samhället ha mycket svårt att ha ett effektivt system som skyddar mot finansiell brottslighet. Det skriver Martin Nordh, vd för Acuminor.

Uppdaterad 2019-05-02
Publicerad 2019-05-02

Bedrägerier. Skattebrott. Korruption. Smuggling och försäljning av barn. Rekrytering av terrorister. Samhället står inför en oändligt mer komplex hotbild i dag än för bara 20 år sedan när det kommer till finansiell brottslighet. Brottsbekämpande myndigheter världen över har sedan länge insett att de inte har en chans att själva upptäcka och stoppa de kriminella som utnyttjar våra finansiella system.

FN uppskattar att summan av brottspengarna globalt ligger någonstans mellan 700 miljarder och 1,8 triljoner euro. Per år. I samband med ett anförande för ett par år sedan sammanfattade Sir Rob Wainwright, den förre chefen vid EU:s polismyndighet Europol, situationen genom att krasst konstatera att ”Europa förlorar kampen mot smutsiga pengar”.

Hur kan det då komma sig att brottsbekämpande myndigheter inte själva kan upptäcka sådan systemhotande kriminalitet som det helt uppenbart är fråga om – är det en fråga om resurser? Nej, det har helt enkelt att göra med att spåren som brottslingarna lämnar efter sig återfinns i banker, advokatbyråer, mäklarfirmor, revisionsbyråer och en mängd andra företag som de kriminella måste utnyttja för att kunna lyckas med sina brottsupplägg. Spåren finns i form av transaktioner, kunduppgifter, digitala fingeravtryck och annan information som polis och säkerhetstjänst behöver för att kunna utreda brotten och lagföra gärningspersonerna.

I de allra flesta demokratiska länder finns det lagliga hinder mot att staten har direktåtkomst till register över kunder och transaktioner hos alla de hundratusentals företag som kan utnyttjas för finansiell brottslighet. Detta medför med andra ord att samhället är helt beroende av att alla dessa företag själva har viljan och förmågan att hitta, stoppa och rapportera de kriminella som försöker utnyttja deras verksamhet.

Det här är också anledningen till att vi har en penningtvättslag, som under hot om vite eller indraget tillstånd tvingar alla företag som omfattas av lagstiftningen att 1) förstå hur de kan utnyttjas av kriminella genom att göra en riskbedömning för hela företaget, och 2) baserat på den kunskapen ta sin påse pengar man har att lägga på motåtgärder och spendera dem där de gör mest nytta. Dessa två punkter utgör själva essensen av penningtvättsregelverken, och har till och med ett namn: Det riskbaserade förhållningssättet.

Det är någonstans här det börjar bli svårt. Kom ihåg att anledningen till att dessa regelverk finns är att staten behöver hjälp från privata företag att hitta, stoppa och rapportera kriminella. Detta ska göras genom att företagen ska hämta in all den information som behövs för att förstå om deras kunder på något sätt håller på med människosmuggling, sponsrar terroristgrupper eller någon av de tusentals andra brottsuppläggen som vi känner till i dag (och som dessutom hela tiden utvecklas och förändras). Med andra ord har penningtvättsregelverken gjort att privata företag, till exempel banker, numera inte kan nöja sig med att sälja produkter och tjänster – man måste också arbeta med avancerad kriminalunderrättelsetjänst mot några av de mest komplexa brottsuppläggen på planeten.

Det säger sig självt att det skapar en viss utmaning ute hos alla dessa företag när det gäller att dels förstå vilka krav som ställs, dels när det kommer till själva utförandet. Vad förväntas man göra? Vad är tillräckligt bra? Vem gör vad? Och hela tiden under det ständiga hotet om vite, eller i värsta fall, ett indraget tillstånd.

I dag finns tusentals mycket skickliga personer som arbetar på banker, finansinstitut och spelbolag över hela världen med att varje dag hitta, stoppa och rapportera kriminella som försöker utnyttja deras företag för penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott. Många av dessa personer har en solid bakgrund inom sina respektive branscher och en del kommer ursprungligen från brottsbekämpande myndigheter. Problemet är bara att efterfrågan på dessa anställda är otroligt mycket större än utbudet, vilket gör att ledningsgrupper överallt sliter sitt hår för att försöka hitta, rekrytera och behålla personal med den väldigt speciella kompetens och erfarenhet som man behöver för att lyckas. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att innan det problemet är löst kommer samhället ha mycket svårt att ha ett effektivt system som skyddar oss alla mot finansiell brottslighet.

Martin Nordh
Vd för Acuminor och expert på åtgärder mot finansiell brottslighet

Platsannonser