Finans Debatt

Bitcoin ligger inte i Monismanien heller

Alexander Bottema.Alexander Bottema.
Alexander Bottema.
Publicerad

Enligt min mening borde det vara en mänsklig rättighet att kunna placera pengar i ett ”batteri” vars enda nytta är att bevara värde. Guld och numera bitcoin är sådana alternativ. Det skriver Alexander Bottema, sakkunnig i Svenska Bitcoinföreningen.

Realtid.se

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

Bitcoin fungerar i dag, på jorden, även just nu år 2020, och har gjort så oavbrutet sedan 2009. Det är världens säkraste datorprogram som övervakar sig självt. Det betyder inte att programmet varit statiskt. Det förändras och nya egenskaper läggs till samtidigt som de ursprungliga egenskaperna bevaras. De absolut skickligaste programmerarna underhåller det, samtidigt som de själva inte ensidigt kan ändra på koden, utan allting sker i ett så kallade konsensus-nätverk; det första i sitt slag. Många andra ”coins” har kommit och gått, men bitcoin har visat sig varit oerhört stark då den högsta säkerheten finns där. Jag antar att du inte gick och väntade på internet 2.0? (I kategorin att det måste alltid komma någonting nytt som ersätter det gamla.)

Jag är själv ingen ekonom, men jag har på egen hand förskaffat mig stor kunskap i ämnet. Du skulle bli säkerligen bli förvånad att många bitcoiners är väl bevandrade med jargongen som statsobligationer, primära och sekundära marknader, transmissionsmekanismen, reporäntor, kvantitativa lättnader, rullande skuldväxlar, m.m. Däremot antar jag att du inte är lika bevandrad med elliptiska kurvor, secp256k1, merkle-träd, hash-funktioner, UTXOs, op-koder, lightning-kanaler, pre-image och hash-time-locked-contracts?

De flesta ekonomer jag talar med brukar säga ”guld är ute” och ”ingen bryr sig om guld”. När jag sedan påpekar att faktiskt mer än 8 000 miljarder US-dollar är placerade i guld blir många förvånade. Centralbanker får givetvis ”trycka pengar” eller köpa obligationer från den sekundära marknaden som det heter; ett slags teater då de är förbjudna enligt EU-lag att köpa från den primära marknaden. Enligt min mening borde det vara en mänsklig rättighet att kunna placera pengar i ett ”batteri” vars enda nytta är att bevara värde. Guld och numera bitcoin är sådana alternativ, och många kapitalförvaltare börjar se charmen med bitcoin då bitcoin delar många egenskaper med guld men utöver det så: 1) Kan de skickas till vem som helst och var som helst på jorden 2) Valideras oerhört billigt – jämfört med guld som i tackor behöver smältas om för att försäkra sig om dess äkthet) 3) Det finns många sätt att säkra en nästan obegränsad mängd kapital utan att det tar vare sig vikt eller plats.

Annons

Michael Saylor, vd för börsnoterade (NASDAQ) företaget Microstrategy, placerade nyligen företagets likvida kassa i bitcoin, hela motsvarande 425 miljoner i USD. Så vitt jag vet så ligger inte detta företag inte i Mumindalen. Fler företag börjar upptäcka att den massiva devalvering av USD som står för dörren så blir det direkt oansvarigt att inte placera sina tillgångar i någonting som inte kan devalveras. Historiskt har guldet varit räddningen, men bitcoin gör det möjligt för företaget att enkelt direkt äga tillgångarna utan mellanhänder.

Alexander Bottema
Sakkunnig i Svenska Bitcoinföreningen (även en så kallade ”Boomer”)

 

Annons

 

Annons