Finans

Bankerna har inte råd att inte förstå den cirkulära ekonomin

Banker som inte förstår utmaningarna i finansieringen av den cirkulära ekonomin kommer tappa i konkurrenskraft både mot nuvarande och framtida kunder. Det skriver Lan-Ling Fredell på PA Consulting.

Publicerad 2019-05-31

Resultaten i valet till Europaparlamentet 2019 visar att frågorna kring hållbarhet och cirkulär ekonomi fortsatt är i fokus bland väljarna. Även om ny teknologi och konsumenttrender underlättar övergången till en cirkulär ekonomi, som EU-kommissionen inledde 2015, så är finansieringsfrågorna, där bankerna i högre utsträckning behöver analysera bolagen utifrån olika hållbarhetsaspekter.

En mycket stor andel av konsumenterna tycker att varumärken har ett ansvar för att ta hand om planeten och många är också villiga att betala mer för produkter och tjänster som är hållbara. Tillsammans med dagens teknologi underlättar denna trend en cirkulär ekonomi med alternativa affärsmodeller som både kan vara lönsamma och bidra till en mer hållbar planet.

Tankesmedjan Ellen MacArthur Foundation, som är inriktad på cirkulär ekonomi, bedömer att värdet på av den cirkulära ekonomin kommer att uppgå till 1,8 triljoner euro 2030, enbart för Europa. Tills dess förutspår samma tankesmedja även att den disponibla inkomsten för europeiska hushåll kommer att öka med 11 procent, samtidigt som koldioxidutsläppen kommer att minska med 48 procent.

Denna utveckling innebär att det från både lagstiftare, investerare och konsumenter nu ställs krav på bankerna att i högre grad än tidigare inkorporera hållbarhetsmål i sin kärnaffär och strategi. Dessutom förväntar sig såväl små, medelstora och stora företag som satsar på cirkulär ekonomi att bankerna ska förstå deras finansieringsbehov. Att många små- och medelstora företag kan vara fullt cirkulära redan från start innebär givetvis också särskilda krav på bankerna.

Övergången till en cirkulär ekonomi ställer flera nya krav på bankerna. Cirkulära affärsmodeller är inte lika lätta att analysera som sina traditionella motsvarigheter och värderingsmodeller behöver utvecklas för att exempelvis få med värdet på återvunna produkter. Även värderingen av tillgångar och material är komplex i en cirkulär ekonomi, eftersom den är hänförlig till försäljningspriser på andrahandsmarknader, teknologiförändringar och volatilitet i råvarupriser.

Förståelsen för och värderingen av linjär risk kommer också öka i betydelse när både konsumenter och reglerande institutioner kan straffa företag som inte inkluderar ett cirkulärt tänk i affären. Fler hållbarhetsrisker måste dessutom utvärderas då regleringar av börsbolag i högre utsträckning än tidigare innebär redovisning av ESG-faktorer (environmental, social och governance, reds anm) samtidigt som ännu mer data inbjuder till jämförelser och best practice.

Slutligen finns det för affärsmodeller inom området product-as-a-service även finansieringsbehov för tillgångar som stannar kvar på balansräkningen. Bedömning av kreditrisk kräver utvärdering av restvärde och återvinning av produkter som finns hos kunderna. Mognaden inom affärsekosystemen kommer här att vara en avgörande för cirkulära affärsmodellers framgång, då riskbedömningar också innebär krav på god förståelse för vad potentiella samarbetspartners gör.

Sammantaget måste bankerna både följa och affärsmässigt möta trender inom både hållbarhet och cirkulär ekonomi, erbjuda rätt produkter och tjänster som kapitaliserar på möjligheterna och till sist inkludera ett hållbarhetstänk i hela sin affär. Banker som agerar proaktivt och förstår utmaningarna inom finansieringen av den cirkulära ekonomin kan skapa nya affärer. Banker som inte förstår utmaningarna i finansieringen av den cirkulära ekonomin kommer tappa i konkurrenskraft både mot nuvarande och framtida kunder och i lägre utsträckning bidra till att skapa en mer hållbar värld.

Lan-Ling Fredell, innovations- och fintechexpert på PA Consulting

Platsannonser