Debatt

Arbetssätt och kultur lika viktigt som verktyg

Behoven av modern mjukvara och nya angreppssätt finns i de flesta sektorer i näringslivet, men särskilt inom bank och finans där gamla otympliga IT-lösningar måste kastas ut och ersättas av ny modulär mjukvara. Men detta är lättare sagt än gjort då utmaningarna och de fällor som beställarna riskerar att falla i är många. Det skriver Stian Kildal, vd för Ammeon.

Uppdaterad 2020-01-21
Publicerad 2020-01-21

Konkurrens inom bank- och finansvärlden har som bekant skärpts betänkligt på senare år. Det är främst drivet av nya regelverk som gjort det möjligt för nya aktörer att slå in kilar i den tidigare så cementerade marknaden. Nya aktörer dyker upp och utmanar de gamla etablerade som länge levt gott på sina lojala och stabila kundbaser. 

Parallellt med att bankerna tvingats att öppna sina system har utvecklingen påskyndats av den stora digitala transformationen som sker inom i princip alla näringslivets sektorer. Fordonsindustrin går mot uppkopplade och autonoma bilar. Vi ser hur skogs- och gruvindustrierna gör 5G-tester för fjärrstyrda uppkopplade fordon, medan hälsoföretagen utvecklar uppkopplade prylar (internet of things) som hämtar hälsodata för bearbetning i molnet. Allt fler företag erbjuder sina produkter som en tjänst i en app, inte bara taxiföretagen, utan också tvätt från Washaway, gurka från Ica eller tejp från Clas Ohlson. 
 
Den gemensamma nämnaren ur en teknikers synvinkel är att alla sektorer i näringslivet har anammat mjukvarans möjligheter till smarta lösningar. Mjukvara är således kritisk för nästan alla företag. Och följaktligen måste mjukvaran fungera och motsvara alla de krav och förväntningar som omvärlden ställer. Möjligheterna som tekniken nu erbjuder löses inte enbart i en upphandling drivet av IT avdelningen. Tekniska möjligheter och innovation har blivit en viktig del av företagets strategi, och IT- avdelningen behöver snabba, täta samarbeten med affärssidan för att undvika kostsam ”shadow IT.”

Problemet är bara att ny teknik ofta ser väldigt lovande ut på papperet och i labbet, vilket inte är detsamma som att den fungerar i verklig drift. Kunden eller användaren av en mjukvara är bara intresserad av att den ska fungera smidigt och snabbt dygnet runt och alla dagar i veckan, annars riskerar varumärket att bli uthängt på sociala medier.

Det alla nu talar om är att arbeta agilt, om att arbeta effektivt, modernt och med fokus på värde. Kravet som ställs är att kunna leverera varje dag och inte bara ett par gånger om året som varit fallet med bankernas gamla mastodontlika IT-projekt. Inom telekombranschen har vi redan sett stora framsteg från halvårscykler till 4G-mjukvara som kan levereras varje månad eller varje dag. 

En effektiv mjukvaruutveckling handlar dock lika mycket om arbetssätt och kultur, som om verktyg. 
Bara för att man arbetar med korta sprintar på tre veckor betyder inte det att lösningarna är genomtänkta. Det man lätt missar är kvalitet, skala, säkerhet och prestanda - saker som inte kan löses i sista minuten. I våra projekt ser vi allt oftare hur det behövs stark disciplin för att skapa en effektiv mjukvarufabrik.

Vi ser också problem med att jobba med outsourcing på långdistans. Att skicka en lång, skriven kravspecifikation till en lågkostnadspartner i en tidszon på andra sidan jordklotet är inte optimalt för ett nära samarbete kring affärsmålen i dagens verksamheter där kraven hela tiden ställs på snabba förändringar. Hellre då att arbeta nära i team. 
 
Med det publika molnet har nya plattformar vuxit fram vilket lett till att inträdesbarriärerna till att producera mjukvara och kundnytta är lägre än de någonsin varit. Samtidigt ger molnet inga fördelar om den gamla mjukvaran bara flyttas över från servern i källaren eller det egna datacentret. 

Den tekniska utvecklingen går från en stor, komplex monolitisk mjukvara till modulär mjukvara, där tusentals små Legobitar måste passa över tid med väl definierade API:er, tydlig arkitektur och skalbarhet. Inom IT pratas allt oftare om fördelarna med open source, containers, Kubernetes, micro-services och användning av automatisering; Continuous Integration och Continuous Delivery.
Det kommande 20-talet kommer att präglas av helt andra angreppssätt drivet av den nya tekniken. Vinnare i nästan alla branscher är de som investerar i kompetens för modern mjukvara och agila arbetssätt, och som förmår att göra det på ett strukturerat sätt så att kundnyttan inte sitter fast i labbet, utan fungerar i drift, varje dag. Förlorare är de som fastnar i trögrörliga och komplicerade system, och där man tror man har löst problemet genom att flytta gamla system till molnet rakt av.

Stian Kildal
Vd, Ammeon

 

Platsannonser