FinansDebatt

Är ditt företag redo för AI?

Reiner Kraft är VP search, personalization and reserach på e-handelsföretaget Zalando i Berlin.
Publicerad

Dagens kunder är allt mer kräsna och förväntar sig personaliserade digitala lösningar som passar deras behov. Chefer för stora företag så väl som entreprenörer sneglar på giganter som Spotify och Netflix för att förstå hur man skapar en överlägsen kundupplevelse – och därmed en trogen kundbas, skriver Zalandos AI-expert Reiner Kraft.

För att erbjuda personaliserad service krävs tre typer av data: kunddata, produktdata och branschdata. Artificiell intelligens (AI) är den bästa och mest hållbara metoden för att skapa insikter om kundbeteenden i stor skala.

Lös kundproblem genom forskning

Trots att nästan samtliga branscher talar om AI kan användningsområde och innebörd variera. Det första steget för att bli AI-redo är att investera i research. Researchgrupperna behöver vara tydligt organiserade och närvarande på alla nivåer inom företaget för att uppnå målen.

Det finns tre huvudsakliga roller i researchgruppen som skiljs åt av olika tidshorisonter och kompetenser:

Annons

Den “traditionella” forskaren vars huvudsakliga uppdrag är att arbeta med långsiktig forskning i syfte att registrera patent och förbättra företagets produkter.

Dataforskaren som arbetar inom ett leveransteam med en kortare tidshorisont, ofta mellan en till tre månader. En dataforskare har grundläggande ingenjörskunskaper, vilket krävs för att genomföra experiment.

Slutligen behövs även researchingenjörer som kombinerar research- och ingenjörskunskaper för att skriva mjukvarukod. Det innebär att de kan arbeta självständigt, studera komplexa idéer och implementera dem själva. Forskningsingenjörer arbetar med kortsiktiga och medellånga mål.
 
Att arbeta med olika tidshorisonter är viktigt. Produkt- och leveransteam som har stöd av dataforskare och forskningsingenjörer behöver inom en kort tidshorisont, runt tre månader, utföra experiment och leverera resultat för att möta kortsiktiga mål.

Annons

Forskare som arbetar inom en centraliserad forskningsfunktion kan å andra sidan fokusera på projekt med en längre tidshorisont – omkring ett år – beroende på företagets långsiktiga mål.

Dela information inom organisationen

Det är onödigt att investera i AI-forskning om du inte avser att dela resultaten med hela organisationen. En effektiv kunskapsdelning mellan leveransteam och forskningsteam är avgörande för att etablera en kultur som präglas av AI och innovation.

Genom att välja ut ett eller två pilotprojekt, definiera KPI:er och mål, kan man utveckla en aktiveringsstrategi för företagets dataforskning. Inrättandet av en AI-plattform kan också underlätta delning av kunskap och tillgängliggöra strukturkapital.

Annons

Det går inte att bortse från fördelarna med artificiell intelligens när man vill skapa en personaliserad kundupplevelse, men det tar tid innan ett företag är redo för AI. Tydliga researchroller, en smidig process för kunskapsdelning och lättillgängliga AI-tjänster inom organisationen hjälper till att skapa en AI-kultur.

Arbetet är inte slut när strukturerna är på plats, de kräver kontinuerlig anpassning och omorganisering, men det är en förändring du inte kommer ångra. När du övervinner de initiala hindren och blir redo för AI kommer du få en stor konkurrensfördel i form av en personaliserad kundupplevelse.

Reiner Kraft
VP search, personalization and research, Zalando

Annons