FinansDebatt

Är 2018 året då blockchain blir mainstream?

Blockchain lider fortfarande av vad som bäst kan beskrivas som ett vilda västern-rykte, skriver Ivan Gowan, vd på fintechbolaget Capital.com.
Publicerad

I finansvärlden i dag pratar alla om blockchain. Men till skillnad från så många andra ”buzzwords” som vi sett dyka upp och försvinna igen, har blockchain potential att på allvar revolutionera branschen. Det skriver Ivan Gowan, vd på fintechbolaget Capital.com.

Oavsett om det handlar om att avsevärt öka säkerheten, transparensen och hastigheten i flera typer av transaktioner, eller om att nå ut med finansiella tjänster till nya delar av samhället, så kommer blockchain bidra till att förändra finansvärlden inom fem till tio år.

Däremot kommer blockchains genomslag under 2018 sannolikt att vara begränsat. En teknik som i grunden kan förändra hur finansvärlden fungerar kommer att ta tid på sig innan den blir verkligt integrerad i ett så komplext ekosystem som den internationella ekonomin.

Under 2018 kommer blockchain att fortsätta att existera i sin stödjande roll till kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum. Den största utvecklingen nu närmast lär i stället äga rum på det juridiska området och i blockhains underliggande plattform, vilket utan tvekan kommer att bidra till att skynda på utvecklingen mot att blockchain blir en mainstream-teknik.

Annons

Blockchain lider fortfarande av vad som bäst kan beskrivas som ett vilda västern-rykte.

Kopplingen till Bitcoin och andra kryptovalutor har delvis bidragit till att den fått samma obehagsstämpel som dark web, men mycket tyder på att 2018 blir ett år då blockchains rykte kommer att förbättras tack vare ökad transparens och säkerhet.

Så kallade blockchain-browsers (program eller hemsidor som låter användare söka efter och navigera blockchain) bidrar i ökad utsträckning till en förståelse av källan till kryptovalutor och deras transaktionshistorik, vilket kommer att hjälpa finansiella institutioner att efterleva tuffare lagstiftning för att förhindra pengatvätt.

Annons

Eftersom blockchain-teknik fortsätter att bli allt mer transparent kan vi komma att se en mer öppen inställning från lagstiftare, något som i sin tur kan uppmuntra finansiella institutioner att anamma tekniken.

I nuläget verkar många banker vara intresserade av att utreda blockchains möjligheter kopplat till betaltjänster och back office-administration, men de hålls tillbaka på grund av oklara regelverk kopplade till integrationen av så kallad distribuerad databasteknik i sina verksamheter. Ett tydligt direktiv som ger banker och andra finansiella institutioner förutsättningarna de behöver för att kunna testa och anamma tekniken på bästa sätt skulle vara en mycket bra början för att skynda på utvecklingen.

2018 kommer att bjuda på de första stegen mot ett mer stödjande och progressivt regelverk som uppmuntrar innovation och användning av den nya tekniken.

Annons

Samtidigt som optimismen kring blockchains potential i finansvärlden fortsätter att växa har ett antal trender som ser ut att använda sig av tekniken på ett bra sätt dykt upp redan nu.

Betaltjänster är ett av de mest uppenbara områdena för innovation på blockchain-området. Mekanismerna som låter finansiella institutioner överföra triljontals dollar är kraftigt reglerade och lider av ett flertal brister, så att det ofta kan ta dagar att överföra tillgångar. Blockchains distribuerade databasteknik lägger grunden för en komplett verifierbar, reviderbar och säker betalningsplattform.

Det finns ett antal företag som tagit de första stegen mot att erbjuda blockchain-baserade betaltjänster.

Santander lanserade nyligen på prov en internationell betaltjänst som körs på Ripples blockchain-baserade plattform. 2017 presenterade Mastercard en B2B-betaltjänst som använder blockchain-teknik. Samtidigt som företag som erbjuder finansiella tjänster är intresserade av att testa blockchain, utgör oklara regelverk ett hinder för företagens experimentvilja.

2018 kommer med hopp om att tydligare regelverk låter branschen släppa lös tekniken på allvar, för att på så sätt revolutionera globala betal-infrastrukturer.

Trade finance är ett annat område som är moget för förnyelse med hjälp av blockchain.

Remburser och konossement används fortfarande i pappersformat och sänds via fax eller post runt världen. Här har blockchain ett särskilt värde eftersom flera människor i olika länder ofta behöver tillgång till samma data när varor skickas över världen och blockchain kan erbjuda en oberoende, verifierbar och säker sammanställning av data.

Blockchain har potential att drastiskt förbättra effektiviteten när det kommer till hanteringen av internationell trade finance, men det är osannolikt att vi redan 2018 kommer att se en mer omfattande förändring. För att trade finance verkligen ska kunna dra nytta av blockchain behöver hela trade finance-ekosystemet digitaliseras, något som fortfarande ligger några år fram i tiden.

Nyligen gick HSBC ut med att man genomfört den första kommersiellt gångbara trade finance-transaktionen genom att använda en enda distribuerad databasteknik-plattform, i samband med en leverans av sojabönor från Argentina till Malaysia.

Handel mellan importörer och exportörer finansieras vanligtvis genom remburser, i dag till ett värde av runt 2 triljoner amerikanska dollar, men den här processen är allt mer förlegad och mottaglig för bedrägeri. Dessutom tar den vanligtvis mellan fem och tio dagar att genomföra. 

Med hjälp av en enda digital plattform lyckades HSBC få ner behandlingstiden till endast 24 timmar. Även om en full digitalisering av internationell handel fortfarande är några år bort, kan 2018 komma att bjuda på fler exempel på företag och institutioner som visar hur blockchain kan användas för att lösa några av utmaningarna i branschen.

Samtidigt som lagstiftare runtom i världen inför striktare lagar och regler för att motverka penningtvätt, är det i dag mer och mer viktigt för finansiella institutioner att känna sina kunder.

Blockchain, som med sitt kryptografiska skydd och förmågan att kontinuerligt dela uppdaterad information med flera parter, kan avsevärt öka institutioners förmåga när det kommer till att verifiera kunders identitet och nå ut med finansiella tjänster till personer som inte har formellt erkänd dokumentation. Detta skulle inte enbart göra det ännu enklare och tydligare att efterleva de nya lagarna och reglerna, utan skulle även i stor utsträckning kunna minska kostnaden och komplexiteten som är förknippad med att hantera processer kopplade till verifikation av identiteter.

Blockchain-tekniken befinner sig fortfarande i ett tidigt stadie.

Den erbjuder ett flertal spännande möjligheter. Närmast lär vi få se ytterligare modernisering av regelverk, vilket ger finansiella institutioner möjligheten att ta de första verkligt konkreta stegen mot att integrera blockchain i sina verksamheter. Vi lär dessutom få se flera förbättringar av tekniken i sig, så som ökad transparens, minskad energikonsumtion och ökad skalbarhet.

Sammantaget kommer detta att bidra till att göra tekniken mer attraktiv för branschen.

Ivan Gowan
vd på fintechbolaget Capital.com

Annons