Debatt

Antalet konkurser väntas öka – men fler borde överväga rekonstruktion 

Företagsrekonstruktion kan vara en bättre räddningsplanka än regeringens krispaket. Det skriver Christer Backman, rekonstruktör och vd Plana

Uppdaterad 2020-03-30
Publicerad 2020-03-30
Christer Backman

Antalet konkurser kommer öka med 60 procent i Sverige under mars i år jämfört med samma månad 2019, enligt UC:s färska statistik. Hittills i mars har 18 367 personer varslats. Det är katastrofala siffror. Viruset drabbar äldre och sjuka hälsomässigt, medan det ekonomiskt drabbar många i grunden friska och inte sällan unga bolag. Likviditeten i ekonomin sjunker just nu som ett EKG på en dödssjuk patient - och tusentals företag och jobb står på spel.

Inget tyder på att den exceptionella och dramatiska situationen för näringslivet kommer att se bättre ut under april. Tvärtom. Med vikande intäkter oroar sig många för hur de ska klara nästa löneutbetalning och högen av höga räkningar, trots regeringens krispaket. Konkurshotet är överhängande för många och det skär snart sett över alla branscher. Men för egentligen livskraftiga bolag som snarare har tillfälliga betalningssvårigheter, så kan det finnas en annan, för många okänd medicin,:  företagsrekonstruktion.

Företagsrekonstruktion kan vara ett bra verktyg för att rädda en i grunden hållbar affär som hamnat i tillfälliga ekonomisk kris. Men alltför många organisationer känner inte till lagstiftningen och ansöker om rekonstruktion alldeles för sent, när alla handlingsalternativen redan gått förlorade. För de som väntat för länge är risken stor att bara ett alternativ återstår. Konkurs.

I rådande läge finns det därför skäl för fler att redan nu läsa på mer om rekonstruktionslagstiftningen.

Företagsrekonstruktion är en legal process för att rädda företag som har betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. Det innebär att bolaget tar ”time out” och får möjlighet att reda upp sin akuta situation. Under rekonstruktionen får företaget en viss tid på sig att ombilda och återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Den sker steg för steg enligt en utstakad process som anges i lagen och sker i samarbete med en rekonstruktör som godkänns av tingsrätten. Vid en rekonstruktion fryses skulderna och inga utbetalningar till fordringsägare får ske av skulder som uppstått innan rekonstruktionen. Tillsammans med rekonstruktören går bolaget sedan igenom de möjligheter som finns och tar fram en stabil plan för att få fart på verksamheten framåt. Den första tiden får bolaget en kassaflödesinjektion av frysta skulder och den statliga lönegarantin och tillsammans med övriga åtgärder kan det skapas en frisk affär framåt.

Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning som företräder och ansvarar för verksamheten under en rekonstruktion. Rekonstruktören är en rådgivare till bolaget och ska likt en mäklare verka för att också fordringsägarnas intressen inte åsidosätts, eller att förhållandena mellan fordringsägarna rubbas. Den dagliga verksamheten fortsätter som vanligt under en rekonstruktionsprocess och alla avtal fortsätter att gälla.

Jag uppmanar alla företagsledare och styrelser som just nu går igenom sin värsta kris att studera alternativet rekonstruktion, innan ni drar i konkurssnöret. Så kan livet räddas för många företag och jobb.

Har ditt bolag betalningssvårigheter och regeringens åtgärdspaket inte räcker? Här är tre frågor du kan ställa dig för att ta reda på om rekonstruktion kan vara rätt medicin för ditt bolag att klara coronakrisen:

  • Finns det en i grunden sund underliggande affär i verksamheten som genererar ett överskott?
  • Skulle den akuta situationen avhjälpas genom att frysa gamla skulder och slippa använda bolagets pengar till löner de närmaste månaderna?
  • Finns det engagerade medarbetare, kunder och partners som vill se bolaget leva vidare även framåt?

Är svaret ja på dessa frågor, överväg lagen om företagsrekonstruktion innan du ansöker om konkurs.

Christer Backman
Rekonstruktör och vd Plana

Fotnot: Plana är ett bolag med över tio års erfarenhet av turnarounds, obestånd och rekonstruktioner. Bolaget hanterar just nu företagsrekonstruktioner för exempelvis Whyred och Make Up Store och har juridiska experter inom obeståndsrätt, sakrätt, aktiebolagsrätt, arbetsrätt och skatterätt. 

 

Platsannonser