Patrik Ölvebäck, Country Manager för IWG Sverige, skriver om den heta fastighetstrenden att dela på arbetsplatser och kontorsytor.
Debatt

Anpassning nyckelordet när hyresvärdar ska hantera co-workingboomen

Många hyresvärdar har förstått behovet av ett skifte från traditionella sätt att göra fastighetsaffärer. En omfamning av den nu pågående arbetsplatsrevolutionen kan hjälpa dagens hyresvärdar att anpassa sig till efterfrågan på flexibla arbetsytor, både nu och i framtiden, skriver Patrik Ölvebäck, Country Manager för IWG Sverige.

Publicerad 2018-11-15

År 2017 släppte JLL en rapport som visade att 30 procent av alla företagsfastigheter skulle komma att innefatta flexibla arbetsytor före 2030.

Samma år släppte CBRE sin egen rapport om flexibla arbetsytor och då uppgav att 71 procent av de anställda att flexibla arbetsytor var viktiga för att leverera bolagets fastighetsmål, och att den flexibla kontorsmarknaden växte med 13% per år. Men varifrån kommer denna plötsliga ökning av, och intresse för, flexibla arbetsmöjligheter, och vad kommer det att innebära för hyresvärdarna?

Det finns ett antal anledningar till varför flexibla arbetsytor snabbt blivit allt mer på tapeten. 

Först och främst har tekniken förändrat vad som är möjligt och vi står inför en marknad där 80 procent av världens befolkning inom två år kommer att ha en smartphone och där 4G-anslutningar kommer att utgöra 61 procent av de totala internetuppkopplingarna.

Det blir helt enkelt allt lättare att koppla upp sig och arbeta var som helst - och arbetstagare vill i allt större utsträckning göra precis det.

Möjligheten att arbeta när som helst och var som helst hjälper dessutom till att öka den personliga produktiviteten. Interaktioner mellan människor i rätt miljö och sammanhang kan hjälpa till att trigga idéskapande, och förflyttningar till nya platser förhindrar att anställda kör fast i gamla hjulspår där kreativiteten riskerar att stagnera.

I takt med att de anställda upptäcker de potentiella fördelarna med flexibelt arbete ser även företagen affärsvinster. Ställer vi flexibla arbetsytor mot en fastställd fastighetsportfölj kan konstadsbesparingarna ligga mellan 5 procent till 75 procent, samtidigt som strategisk skalbarhet blir allt viktigare i dagens samhälle.

Så hur ska hyresvärdar se på, och bedriva sin verksamhet i en tid där flexibelt arbete i allt högre grad blir aktuellt?

1. Möt efterfrågan

Att gå den flexibla arbetsmarknaden till mötes behöver inte betyda att man helt och hållet överger konventionella leasingavtal utan handlar snarare om att lägga till flexibel arbetsyta i sin portfölj.

Ett sätt att göra detta på är att dela projekt rakt av med en leverantör av flexibla arbetsytor. Detta gör det möjligt att i samma byggnad tillgodose företag som bara vill ha flexibel leasing, såväl som större företag intresserade av långsiktiga kontrakt.

2. Erbjud långtidshyra

Ett annat alternativ är att leverantörer av flexibla arbetsplatser möter traditionella hyresvärdar "på halva vägen" i leasingvillkoren genom att teckna ett långsiktigt leasingavtal och därmed ta risken för utrymmet.

Genom att tacka ja till ett tioårigt leasingavtal kan agila företag erbjuda fastighetsägare säkerhet under en lång tid, samtidigt som de ger hyresgäster de kortare, anpassningsbara kontrakten som efterfrågas.

Att samarbeta med flexibla arbetsplatsleverantörer kan hjälpa traditionella hyresvärdar att ta klivet mot coworking-utrymmen.

Agila kontorsexperter kommer, med sin gedigna erfarenhet inom flexibla arbetsplatser, att kunna erbjuda tjänsten både snabbt och effektivt. Risken är annars att traditionella hyresvärdar får en brant inlärningskurva när man försöker anpassa sig till den nya modellen - och inte kan anpassa sig tillräckligt snabbt för att möta efterfrågan.

Ett strategiskt partnerskap kan minska det glappet.

3. Hantera påverkan från IFRS16

Under 2019 träder nya redovisningsstandarden IFRS16 i kraft – vilket kommer påverka kostnaden för traditionella fastigheter.

Den nya lagstiftningen innebär att företagen nu måste inkludera alla operationella leasingavtal, inklusive fastigheter, på längre än ett år i sina balansräkningar, och nu tittar företagen på nya sätt att kunna tillgå en effektivare fastighetsportfölj.

Att börja använda kortare leasingkontrakt är ett sätt att reagera på den nya standarden, och flexibelt arbetsutrymme är ett lönsamt sätt att erbjuda sådana kontrakt.

IFRS16 kommer troligen också innebära att ekonomiansvariga genomför större granskningar av företagens fastighetsleasing, vilket kan utlösa starten på en omvandling mot flexibelt arbete.

Många hyresvärdar har redan förstått behovet av ett skifte från traditionella sätt att göra fastighetsaffärer.

Enligt samma studie från CBRE har de som har börjat erbjuda flexibla alternativ rapporterat en ökning av sina fastighetsvärden, nöjdare hyresgäster såväl som en ökad förmåga att locka till sig nya affärer.

En fortsatt omfamning av den nu pågående arbetsplatsrevolutionen kan hjälpa dagens hyresvärdar att anpassa sig till efterfrågan på flexibla arbetsytor, både nu och i framtiden.

Patrik Ölvebäck
Country Manager för IWG Sverige

Platsannonser

Logga in