"Kvinnor är mer långsiktiga och köper och säljer mindre ofta, medan männen har en benägenhet att vilja tima marknaden och handlar därmed bort delar av vinsten."  Det skriver Alexandra Morris, investeringsdirektör på Skagen Fonder. Foto: Skagen Fonder
Jämställdhet

Alla vinner på att kvinnor tar mer plats i finansvärlden

Framgång i finansbranschen kommer inte gratis. Det skriver Alexandra Morris, investeringsdirektör för Skagen Fonder, som uppmuntrar kvinnor att sätta sig i förarsätet och ta mer plats.

Uppdaterad 2019-10-15
Publicerad 2019-10-15

Om finansbranschen har ett ansikte så är det en mans. Även om stora framsteg har gjorts – och Annika Falkengrens decennier som bankdirektör till trots – ser vi fortsatt en man framför oss när vi tänker på börs-vd:ar eller investerare. Och denna bild tycks fortsätta att färga både de som rekryterar till branschen och kvinnors benägenhet att söka sig till finansyrken. 

Trots att studie efter studie bekräftar att mångfald ger konkurrensmässiga fördelar.

För att nämna bara några exempel: konsultbolaget McKinsey har visat att styrelser med blandad sammansättning överträffar styrelser med enbart män. Separata studier bland Fortune-noterade bolag visar också ett positivt samband mellan mångfald i styrelser och avkastning på kapital och avkastning på investeringar. 

Även Crédit Suisse har granskat kursutvecklingen för bolag med kvinnor i ledningen. Dessa bolag visade sig i genomsnitt ha en lägre finansiell risk, högre P/B (aktiekurs/bokfört värde), högre tillväxt och högre avkastning på eget kapital.

Korrelation innebär förstås inte nödvändigtvis att det finns ett orsakssamband, men det växande underlaget med studier och forskning som kopplar bolags prestanda till kvinnligt deltagande kan vi inte bortse från.

En annan aspekt som det talas alltför lite om är beteende när det kommer till investeringar. Data från bland andra Skagen Fonder och finansjätten Fidelity visar att kvinnor i allmänhet uppnår bättre avkastning än män. Enligt statistiken har kvinnor oftare mer diversifierade portföljer och sprider riskerna bättre. Dessutom är kvinnor mer långsiktiga och köper och säljer mindre ofta, medan männen har en benägenhet att vilja tima marknaden och handlar därmed bort delar av vinsten. 

Under ett långt yrkesliv har jag också sett att vi kvinnor själva kan  vara en del i att vända utvecklingen. Min uppmaning är – var mer offensiva! Var synliga i organisationen, ta del i den offentliga debatten och ta uppdrag. Framgång kommer inte gratis och det är viktigt att våga föra fram sina idéer, ta plats och visa självförtroende.

Vi som arbetar med att förvalta andras pengar bör göra vårt bästa för att kunna fatta sunda beslut, som i förlängningen kan ge god långsiktig, riskjusterad avkastning för våra kunder. Om vi vill ge våra kunder resultat som är bättre än genomsnittet – måste vi se till att vi inte faller i fällan att tänka på samma sätt som alla andra och springa i samma riktning. Inte minst därför behöver vi ha både kvinnor och män, olika nationaliteter, äldre och yngre, personer med olika utbildningsbakgrund och trosuppfattning med i teamet.

Alexandra Morris
Investeringsdirektör, Skagen Fonder

Om Alexandra Morris: 

Under sin karriär har hon suttit på alla sidor av investeringsbordet – som förvaltare, mäklare, ansvarig för investerarrelationer och som investeringsdirektör.

Utbildad civilekonom vid St Gallens universitet i Schweiz. Har bland annat arbetat för Nycomed Amersham i London 2000-2004 och startade Odins Europafond 2004. Kom till DNB Asset management 2015 och till Skagen Fonder 2016.

Född i amerikanska Södern, i Birmingham, Alabama av amerikansk-norska föräldrar.

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartikel.

Platsannonser