Hållbarhet & ESGDebatt

Alla måste betala sin del av klimatnotan

Therese Persson, Danske BankTherese Persson, Danske Bank
Therese Persson.
Publicerad
Uppdaterad

Den globala ekonomiska tillväxten på närmare 6 procent under 2021 kommer med en klimatnota. Den snabbaste lösningen är att utsläppskostnaderna internaliseras genom en global handel med utsläppsrätter. Det skriver Therese Persson, makroanalytiker på Danske Bank.

Realtid.se

En hållbar ekonomi är en ekonomi där utsläppskostnader internaliseras. De som producerar måste också betala den faktiska miljönotan för utsläppen av koldioxid. Hållbar tillväxt skapas genom att gamla teknologier och metoder ersätts med innovation, tekniska framsteg, digitalisering, artificiell intelligens, genetikforskning, utveckling av nya spännande material, satsningar och investeringar i förnybar energi. Och såklart mycket, mycket mer.

En global koldioxidskatt är den enklaste och snabbaste vägen att säkerställa att den faktiska klimatkostnaden internaliseras. Genom systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) har EU ett konkret och beprövat system på plats. Liknande handelssystem med utsläppsrätter finns redan i andra delar av världen.

Vi ser exempel på hur stigande priser på utsläppsrätter fungerar i praktiken (även om det givetvis är en bra bit kvar!). Ökade utsläppskostnader tvingar exempelvis industrier som drivs av fossil energi att stänga ner sin produktion när energikostnader skjuter iväg. Det blir helt enkelt inte lönsamt så länge kostnaden inte kan föras över till konsument. Koldioxidpriset har internaliserats.

Annons

Kostnaden för utsläppsrätter kommer dessutom att stiga kommande år i takt med att allt fler sektorer (transport, jordbruk etc) omfattas av utsläppshandeln och i takt med att antalet utsläppsrätter reduceras varje år. Det betyder att klimatnotan fortsätter stiga för de som fortsätter släppa ut koldioxid och vägrar ställa om sin verksamhet.

Nästa logiska steg blir att de olika regionala systemen med utsläppsrätter globaliseras och att arbetet harmoniseras. I väntan på det förs inom EU diskussioner om införande av koldioxidskatter (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) för import av varor till EU. Om CBAM blir verklighet, skulle det internalisera koldioxidkostnaden för alla de produkter som importeras till EU från länder som exempelvis Kina. I förlängningen kommer detta troligtvis innebära att företagen i större mån väljer producenter som möter dessa krav vilket är ett bra och nödvändigt steg att ta för miljön.

Men slutstationen kan inte vara att EU ska sätta klimattullar. Ensidigt satta handelstullar är problematiskt eftersom exempelvis USA kan se det som ett handelshinder som i förlängningen kan vara skadlig för den internationella tillväxten. Därför är samarbete att föredra.

Annons

Klimatförändringar är ett globalt problem som därmed behöver globala lösningar, det rätta för både klimatet och fortsatt ekonomisk tillväxt är därmed ett globalt system för utsläppsrätter.

Therese Persson
Makroanalytiker, Danske Bank

Annons