Chris Baker, Senior Vice President och General Manager för EMEA på Box
Debatt

AI i molnet klarar de tre stora digitala utmaningarna

Det är tydligt hur företag idag befinner sig på väldigt olika stadier i den digitala revolutionen. För alla företag, oberoende av storlek eller bransch, gäller att så snabbt och smidigt som möjligt återuppfinna sig som en digitaliserad arbetsplats. Det enda sättet som idag står till buds är att arbeta i molnet och ladda det med artificiell intelligens, AI och machine learning, menar Chris Baker på Box.

Publicerad 2018-11-13

Den digitala utvecklingen har pågått i flera decennier och på vägen har företag investerat tungt i stora affärssystem och sedan fyllt på med ett lapptäcke av nya verktyg allteftersom de lanserats. De affärsapplikationer som används idag, som AWS, Microsoft Azure och Salesforce, är något helt annat än när e-posten kom.

Många företag har satsat på att utveckla system anpassade för dem själva.

Utvecklingen har skapat en väldigt fragmenterad IT-hantering med processer som inte hänger samman, med datalagring i silos som inte kommunicerar med varandra. Med filer spridda över olika delningsverktyg, dokumenthanteringssystem och lagringsinfrastrukturer står företagen inför tre huvudutmaningar när det gäller att hålla data säkra, processer kompatibla och användarna på gott humör.

1. Affärsprocesser måste återuppfinnas för den digitala tidsåldern. Idag finns inget tålamod med tröga processer i den affärskritiska informationshanteringen. Företagen har inte tid att utveckla egna processer som dessutom oftast är komplexa och krångliga att använda.

2. Dagens medarbetare förväntar sig en digitaliserad arbetsplats. Särskilt yngre anställda vill kunna arbeta varsomhelst genom sina mobiler, surfplattor och datorer – där de vill ha tillgång till de appar som krävs. Alltså behöver företag kunna förse sina medarbetare med sådana flexibla verktyg. Det ställer också krav på att arbetsmaterialet är säkert, att det inte går förlorat eller utsätts för otillbörliga intrång. Detta är på väg att bli ett villkor för att attrahera de bästa medarbetarna.

3. Data måste hanteras säkert och enligt alla nya regleringar. Nyligen hade GDPR en global inverkan. Alla företag som verkar i EU måste klara nya krav på integritet och klargöra vilket land databaserna lyder under; använda godkänd kryptering med mera och göra detta så smidigt att medarbetarna kan utföra sitt arbete.

Hur kan dagens företag möta dessa tre utmaningar och inrätta en digitaliserad arbetsplats? 

Det enda sättet är i molnet. Cloud content management kombinerar centraliserade, molnbaserade innehållstjänster med avancerad säkerhet och styrning. Därmed kan samarbete och processhantering fungera smidigt i hela företaget och integreras med de appar som anställda redan arbetar med. Detta gäller i alla branscher och länder.

Traditionell infrastruktur på plats klarar inte dessa nya utmaningar. I molnet kan företag däremot välja och kombinera just de tjänster och verktyg de behöver. 

Det blir än tydligare med lösningar och modeller för artificiell intelligens och maskininlärning (AI och ML).

Med AI och ML kan företag äntligen strukturera sitt innehåll och lyfta upp information som döljer sig i ostrukturerade datamängder. Gartner förutspår att det globala affärsvärdet från AI ökar med 70 procent från 2017 till 2018. Företag slipper gissa utan kan effektivisera sitt beslutsfattande med kraftfullt datastöd. Många arbetsmoment kan automatiseras. Företagen blir mer innovativa.

Effektiviteten i arbetet ökar när till exempel anställda inte behöver se igenom en hel instruktionsvideo utan kan hoppa till just den information de behöver. Kundtjänstsamtal behöver inte skrivas ut manuellt. Ljudutskrifter kan köras genom analysmodeller som identifierar nyckelfraser så svarstid och noggrannhet påskyndas och kunderna blir nöjdare.

Och så vidare. En uppdaterad digitaliserad arbetsplats kan till fullo utnyttja alla de nya system, tjänster, appar och verktyg som nu utvecklas i rasande takt. Den kan arbeta med mer och mer användbar information. Det ökar innovationsförmågan och skärper konkurrenskraften.

Vi kommer att se mer förändring av hur vi jobbar de närmaste fem åren än under de senaste tjugo. Så – hur ser framtidens arbete ut på ditt företag?

Chris Baker
Senior Vice President och General Manager för EMEA på Box

Platsannonser

Logga in