Debatt

2020 blir de mjuka färdigheternas år

"De flesta av de jobb som kommer att vara aktuella 2030 existerar inte ens i dag, åtminstone inte i någon igenkännbar form. Trots det väljer många företag att värdesätta erfarenheter före mjuka färdigheter." Det skriver Allan Nygaard, Nordenchef på Talentsoft.

 

Publicerad 2019-12-27

Företag digitaliseras, arbetsuppgifter automatiseras och AI blir en del av de flesta arbetsprocesser. Och förändringen sker i en rasande fart. Enligt stiftelsen för strategisk forskning kommer vartannat jobb att automatiseras inom 20 år. 


Vilka krav ställer det på företagens HR-strategi? När Gartner frågade HR-chefer världen över om vilka prioriteringar de ser för 2020 var det tre saker som stod högst på listan; 
1. Internutbildning. Det gäller att prioritera utvecklingen av de befintliga medarbetarnas kunskaper. Bristen på kompetens inom många områden gör att man måste satsa mer på internutbildning.

2. Chefsförsörjning. Det gäller att se över utvecklingen av nya och gamla chefer

3. Positiv förändringskultur. Det gäller att skapa en kultur där man omfamnar ständigt förändring. 
För att lyckas med ovan finns det en avgörande framgångsfaktor - att lyckas attrahera, behålla och utveckla medarbetare och chefer med väl utvecklade mjuka färdigheter. Individer som har förmågan att interagera, samarbeta och att anpassa sig till nya situationer. 

En studie från IBM visar att de egenskaper som chefer efterfrågar mest från sina medarbetare är 
• Viljan att vara flexibel och anpassa sig till förändringar 
• Förmåga att prioritera och att strukturera sin tid 
• Förmågan att arbeta effektivt i team 

Men det är ingen självklarhet att medarbetare har dessa egenskaper. En studie genomförd av Bloomberg visar att över en tredjedel av företagen anser att nyanställda saknar de mjuka färdigheter som behövdes för att prestera bra i sitt jobb. 

Trots det väljer många företag att värdesätta erfarenheter före mjuka färdigheter. I många rekryteringsannonser söker arbetsgivare en medarbetare med ett visst antal års erfarenhet från en viss bransch eller en viss tjänst. Hur kan det vara prioriterat i en värld som förändras så snabbt att många går ut skolan med färdigheter som vid det laget redan är föråldrade? De flesta av de jobb som kommer att vara aktuella 2030 existerar inte ens i dag, åtminstone inte i någon igenkännbar form. 

De viktigaste färdigheterna hos anställda, det vill säga de mjuka, hamnar ofta i skymundan. Och det satsas alldeles för lite på att utveckla dessa färdigheter. Bloombergs studie visar att fyra av tio arbetsgivare inte ger de anställda utbildning inom mjuka färdigheter. 

Mjuka färdigheter kan tränas upp. Genom att variera anställdas arbetsmönster kan medarbetare vänjas vid ett föränderligt arbetsklimat. De anställda får då lära sig att absorbera ny information snabbare och lär sig att bättre anpassa sig till nya processer. 

Det handlar också om att våga ge ansvar till medarbetarna. När chefer ger mer ansvar till sin personal, hjälper det dem att utveckla viktiga mjuka färdigheter – som självständigt arbete och problemlösning. Genom att ge utmaningar och låta medarbetarna våga prova nya saker stärks också deras självförtroende. 

Vikten av uppskattning och belöning får heller inte underskattas. De medarbetare som utvecklar sina mjuka färdigheter inom exempelvis mentorskap och problemlösning bör också belönas. När medarbetarna inser att deras utveckling uppmärksammas av företaget blir de motiverade att fortsätta utvecklingen på egen hand. 

Företag som inte prioriterar mjuka färdigheter i sin rekrytering och i utvecklingen av medarbetarna riskerar att bygga stelbenta organisationer som inte klarar av framtidens föränderliga arbetsklimat. 
2020 blir de mjuka färdigheternas år! 


Allan Nygaard
Nordenchef på Talentsoft 

 

Platsannonser