FinansNyhet

”De nya reglerna mot penningtvätt har begränsad påverkan”

Anders Fast på advokatbyrån Baker McKenzie ser inget tydligt behov av en ökad tillsyn av advokatbranschen.Anders Fast på advokatbyrån Baker McKenzie ser inget tydligt behov av en ökad tillsyn av advokatbranschen.
Anders Fast på advokatbyrån Baker McKenzie ser inget tydligt behov av en ökad tillsyn av advokatbranschen.
Publicerad

Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater som överträder penningtvättslagen enligt en ny proposition. “De nya reglerna kommer att ha en mycket begränsad påverkan”, säger Anders Fast, Managing Partner på advokatbyrån Baker McKenzie.

Miriam Istner-Byman

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen som innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i advokatbolagets ledning som överträder penningtvättslagen.

Syftet med förslaget är att stärka regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det anses angeläget att alla tillsynsmyndigheter har verktyg för att kunna ingripa mot de aktörer som inte följer lagen.

Anders Fast, Managing Partner på advokatbyrån Baker McKenzie tror inte att det nya förslaget kommer att ha någon större påverkan på juristbranschen.

Annons

– Eftersom advokater redan står under Advokatsamfundets tillsyn bedömer jag att de nya reglerna kommer att ha en mycket begränsad påverkan. Jag ser inget tydligt behov av en ökad tillsyn av advokatbranschen.

Vad i förslaget anser du är bra?

– Jag tycker det är bra att de nya reglerna exkluderar biträdande jurister från begreppet verksamhetsutövare då ansvaret för att penningtvättsreglerna följs bör ligga på advokaten.

Annons

Enligt förslaget ska Advokatsamfundet vid överträdelser av penningtvättslagen få ingripa mot advokatbolag genom uttalande, erinran och varning. Om det finns skäl att överväga beslut om sanktionsavgift eller tillfälligt förbud att ingå i ett advokatbolags ledning ska Advokatsamfundet lämna över ärendet till Länsstyrelsen som då ska besluta i frågan.  

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.

Annons