Finans

De investerade i Humlegårdens miljardobligationer

Intresset har varit stort för fastighetsbolaget Humlegårdens gröna obligationer. En rad fonder har valt att investera i obligationerna om 2 miljarder kronor.

Publicerad 2019-10-07

Humlegården har emitterat 2 miljarder kronor i gröna obligationer med löptider på fem respektive sju år under sitt MTN-program. Intresset för Humlegårdens obligationer och bankfinansiering är stort, framgår det av ett pressmeddelande.

– Vår strävan mot 100 procent grön finansiering är en del i vårt hållbarhetsarbete och sedan den första emissionen genomfördes 2017 har vi nu uppnått en andel om 65 procent. Ramverket bidrar i den viktiga omställning som fastighetsbranschen befinner sig i, säger Mikael Andersson, finanschef på Humlegården.

”Genom emissionen närmar sig bolaget målsättningen om att all finansiering ska vara grön år 2021. Via gröna obligationer och banklån finansierar Humlegården miljöcertifierade fastigheter och projekt”, skriver Humlegården och uppger att det även kan röra sig om initiativ som ger energieffektiviseringar, främjar användningen av förnybar energi eller miljövänliga transporter. 

Andelen certifierade fastigheter inom förvaltningsbeståndet uppgår idag till 91 procent av lokalarean.

Emissionen genomfördes tillsammans med Handelsbanken, SEB och Swedbank. Över 30 investerare deltog, varav ett flertal var nya investerare. 

Bland de deltagande investerarna återfinns:

 • AMF
 • Captor
 • Carnegie Fonder 
 • Case Fonder 
 • Cicero Fonder 
 • Cliens Kapitalförvaltning 
 • DNB AM 
 • Handelsbanken Asset Management 
 • Kalmar Läns Pensionskapitalsförvaltning AB
 • Localtapiola Asset Management Ltd 
 • Länsförsäkringar Fonder 
 • Nordic Investment Bank 
 • SEB Företagsobligationsfond Hållbar 
 • SEB Investment Management 
 • Solid Försäkringar 
 • Öhman Fonder

Humlegården ämnar notera obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. 

Platsannonser