Alexander Ernstberger
Alexander Ernstberger vd och huvudägare i Allra. Foto: Allra
Ekobrott

”De har inte flytt”

Ewran Mersin och Mattias Bengtsson är inte på flykt, det är en felaktig bild som åklagaren har målat upp. Det uppger Alexander Ernstberger, som menar att EBM-åklagaren är stridslysten. "Det största bedrägeriet mot svenska staten är åklagarens förundersökning. Förstår du vad den kostar?", säger Alexander Ernstberger till Realtid.se.

Uppdaterad 2018-10-02
Publicerad 2018-10-02

Allras vd Alexander Ernstberger, som är misstänkt för grovt mutbrott och trolöshet mot huvudman, är inte överraskad att ett åtal kom. Han refererar till en hungrig och stridslysten åklagare som varit ute efter åtal redan från december i fjol trots att förundersökningen inte var avslutad.

– Åklagaren har åsidosatt objektiviteten från första dagen i den här utredningen och är inte särskilt intresserad av annat än att det ska bli åtal. Därför är vi inte förvånade, säger Alexander Ernstberger som försvaras av Slobodan Jovicic och Carl-Johan Malmberg.

Alexander Ernstberger står fast vid sin oskuld, liksom de tre övriga åtalade, David Persson Rothman, Olle Markusson och Johan Bergsgård.

Han uppger för Realtid.se att åklagaren inte har visat sig intresserad av vad som faktiskt har skett och hur verksamheten och branschen fungerar. Han pekar även på att åklagaren under tidens gång har ändrat sig rörande vilken typ av brott som han tycker är motiverad. Alexander Ernstberger förklarar en känsla av att åklagaren börjat i fel ände där han siktat in sig på vissa personer som han ska göra skyldig och därefter letar efter ett brott som kan ha begåtts.

Har ni tagit del av de bevis som åklagaren använder sig av?

– Ja, det har vi självklart gjort. Vi, varken jag eller mina medåtalade, delar bilden av att det här är ett komplett bevismaterial som styrker de brott som åklagaren påstår. Vi blir förvånade. Det är som att man lever på två olika planeter när åklagaren så självsäkert säger att det är ett uppenbart brott och vi tittar på materialet och undrar vad brottet är.

Alexander Ernstberger pekar även på att åklagaren har ändrat misstankarna under periodens gång. Mutbrottsmisstankarna kom först senare och i vissa fall har åklagaren ändrat sig gällande trolöshet mot huvudman till medhjälp till trolöshet mot huvudman.

Åklagaren valde även att lägga ned delar av förundersökningen mot de nu åtalade personerna. Detta rörde händelserna under december 2012.

Vad säger du om de nedlagda misstankarna?

– Vi tyckte att det var fullt rimligt. De misstankarna var misstankar kring brott som inte finns. Vi levde ändå i en förhoppning att även de sista misstankarna skulle släppas, men nu väljer han trots allt att gå på åtal och då får man finna sig i det och fokusera tiden på att förklara än en gång hur saker och ting har gått till. Som jag sagt tidigare så ser vi med tillförsikt fram emot en rättslig prövning.

Av åtalet framgår det även att Pensionsmyndigheten yrkar att tre av de åtalade, Alexander Ernstberger, Johan Bergsgård och Olle Markusson, solidariskt ska betala skadestånd med cirka 138,8 miljoner kronor samt ränta till Pensionsmyndigheten.

– Jag tycker att det är otroligt märkligt att man yrkar på ett skadestånd för en skada som rätt uppenbart inte finns. Man pratar alltid runt kärnan i detta. Gustavia Fonder har köpt värdepapper av Oak Capital. Dessa värdepapper har varit en god investering som har givit en avkastning på 28 procent efter kostnader på bara 9 månader, säger Alexander Ernstberger.

Han pekar på att man dyker in i detta på fel sätt där man koncentrerar sig på att någon annan aktör än spararna har tjänat på dessa transaktioner. Han pekar på att placeringen har gett en god avkastning och att det varit förenat med marknadspraxis och standard

– Vi har såklart att stämt av detta. Om man är nogsam och går igenom åklagarens påstående om kostnader så har det varit alltifrån att det skulle vara en bråkdels procent till att det inte skulle vara något. Han har inte satt ned foten. Han kallade detta för onödiga kostnader och att man kunde ha gjort detta på ett billigare sätt men han har inte redogjort för vad det skulle ha kostat. Hur skulle man ha gjort det?

Borde åklagaren redogöra för detta? Även vid förhandlingen?

– Det tycker jag vore rimligt. Åklagaren har bestämt sig för att göra politik av detta och att det måste bli åtal och vartefter har han anpassat sina teorier istället för att komma till insikt med att det inte finns något brott.

Om du tittar i backspegeln. Finns det något du borde ha gjort annorlunda?

– Det är så svårt att recensera sig så. Det landar i en analys där man frågar sig om man gjort något som är olagligt? Nej, det har vi inte gjort. Har vi gjort något som är oetiskt? Nej, det tycker vi inte att vi har gjort. Har vi gjort något som är till nackdel för våra kunder? Nej, det tycker vi inte, eftersom de kritiserade investeringarna har skett på marknadsmässiga villkor och dessutom resulterat i en avkastning på 28 procent efter kostnader.

Han menar att det aldrig försvunnit några pengar. Pensionsmyndigheten har fått tillbaka varenda krona plus ”en otroligt bra avkastning”, uppger han.

Vad säger du om det yrkade näringsförbudet på tio år?

– Det är ungefär lika mycket komik som att tänka på fängelse. Jag ska tillägga att under de tio år som vi har drivit detta bolag så har vi betalat 100-tals miljoner kronor i skatt och avgifter och vi hade 340 heltidsanställda hos Allra när Allra var som störst. Detta ger återigen en signal om okunskap. Det största bedrägeriet mot svenska staten är åklagarens förundersökning. Förstår du vad den kostar?

I detta mål finns även två huvudpersoner som, enligt åklagaren, befinner sig på flykt utomlands. Dessa är Ewran Mersin, som var chef för Allras verksamhet i Dubai och Mattias Bengtsson, storägare i Oak Capital. Mattias Bengtsson befinner sig i Förenade Arabemiraten och Ewran Mersin, som är turkisk medborgare, befinner sig i Turkiet.

Har du kontakt med dem?

– Ja, jag har haft en del kontakt under året.

Vad är anledningen till att de håller sig undan om de anser att de inte gjort något olagligt?

– Jag kan inte svara för dem. Däremot så har de inte flytt. De har varit bosatta utomlands under en väldigt lång tid, långt innan detta seglade upp. Men tanke på åklagarens hårdförda linje så är det inte fråga om förhör utan om att de ska sitta häktade så de är inte så jätteintresserade av att ta kontakt med åklagaren, vilket skulle innebära att de kommer att sitta häktade fram till en huvudförhandling.

– Men vad jag förstått så har de erbjudit sig att prata med åklagaren men han vill hålla förhör i Sverige. Man kan förstå efter att man själv suttit i häktet att det inte är något som hägrar. Bor man utomlands och har familj så kommer man nog inte frivilligt till Sverige för att sitta häktade under flera månader när man anser sig oskyldig.

Alexander Ernstberger uppger att de har sin familj och sin fasta bas utomlands. Att duon inte åker till Sverige för att förhöras ser han inte som något konstigt.  

– Det betyder ju inte att man inte är oanträffbar eller osamarbetsvillig. Det är bara en bild som åklagaren försöker måla upp. Orden att de tagit sig till flykt har helt och hållet kommit från åklagaren. För de som känner dessa personer och vet hur länge de varit bosatta utomlands vet mycket väl att de inte tagit sig till flykt utan de bor där de bor och har ingen anledning att komma hit.

Åklagaren skulle alltså i praktiken kunna åka hem till dem och hålla förhör?

– Det kan jag inte svara på.

Nu väntar huvudförhandling för de fyra åtalade som väntar på förslag på datum från domstolen.

– Vi står redo och till förfogande när tingsrätten kallar.

Åklagarens misstankar:

Åklagaren beskriver hur Alexander Ernstberger och David Persson Rothman kom i kontakt med Oak Capital under våren 2012. Oak Capital erbjöd duon en ersättning om de kunde via Svensk Fondservice förmå värdepappersfonderna att köpa värdepapper av eller genom Oak Capital.

Oak Capital förvärvade värdepapper från olika banker för cirka 260 miljoner kronor för att sedan sälja dessa vidare till värdepappersfonderna för cirka 430 miljoner kronor. Vinsten på cirka 170 miljoner kronor delades på så sätt att Alexander Ernstberger och David Persson Rothman fick 50 miljoner vardera och Oak Capital fick behålla 70 miljoner kronor.

Åklagaren menar även att Alexander Ernstberger och David Persson Rothman tillsammans med Oak Capital har försökt att dölja dessa affärer genom olika skrivna dokument där det bland annat ska se ut som om Oak Capital förmedlade affären från bankerna som ett så kallat kommissionsköp. Genom dokumenten gick det inte längre att se att värdepappersfonderna hade betalat för mycket för värdepappren. 

Vidare skrev man, enligt åklagaren, dokument för att dölja att pengar betalades ut till Alexander Ernstberger och David Persson Rothman genom att skriva att det var betalning för aktier som de båda sålde. Ersättningen betalades ut till ett annat bolag som kom att genomföra aktieaffären.

Enligt åklagaren har man även kommit överens om att Oak Capital skulle ta smällen och betala sanktionsavgifter om Finansinspektionen skulle upptäcka affären och Ernstbergers och Persson Rothmans ersättning skulle minskas med samma belopp. Om Oak Capital skulle tvinags betala skadestånd till värdepappersfonderna skulle äve ersättningen till duon minskas med samma belopp.

Platsannonser