Annons

Annons

alf_prins534.jpg

Prins Daniel flankerad av pristagarna Marie Berglund och Alf Göransson i samband med ceremonin på onsdagen.

De fick Guldklubban 2018

Alf Göransson tilldelas Guldklubban 2018 för förtjänstfullt ordförandeskap i Loomis AB. I klassen onoterade bolag belönades Marie Berglund, ordförande Eurocon Consulting AB.

Alf Göransson belönades på onsdagen med en Guldklubba i klassen noterade bolag, för sitt skickliga arbete som ordförande i Loomis AB.

I klassen onoterade bolag belönades Marie Berglund, ordförande Eurocon Consulting AB. Utmärkelsen delades ut av H.K.H. Prins Daniel vid en ceremoni i Stockholm på onsdagen.

– Årets pristagare är föredömliga exempel på hur en ordförande kan ha avgörande betydelse för att bygga lönsamma och hållbara företag, säger Svante Forsberg, Senior partner på Deloitte i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Svante Forsberg fortsätter:

– Styrelseordföranden är bolagets främste representant och ett gott ledarskap på den positionen påverkar hela företaget och stärker i förlängningen även goda krafter i samhället.
Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftad av Deloitte och Styrelseakademien Sverige. 

Utmärkelsen delas ut i två klasser på nationell nivå; en för noterade bolag och en för onoterade bolag. Pristagarna utses av en jury och är framtagna genom ett regionalt nomineringsarbete runt om i landet. 

Del ur juryns motivering för Alf Göransson:

Alf Göransson tillträdde vid Loomis första årsstämma efter noteringen i december 2008 och har varit bolagets ordförande sedan dess. Under denna tid har Loomis genomgått en snabb internationell expansion med en fördubbling av antalet utländska etableringar samtidigt som resultatet mer än tredubblats och aktiens värde femdubblats. Denna utveckling bär i hög grad Alf Göranssons personliga prägel. 

Med sin djupa branschkunskap, breda internationella utblick och kompromisslösa fokusering på affären och dess lönsamhet har han framgångsrikt lett Loomis till den världsledande position bolaget idag har i sin bransch. I styrelserummet är han en starkt drivande men också lyhörd mötesledare som genom sin kompetens och sakorientering i kombination med en underfundig humor skapar ett krävande men stimulerande arbetsklimat i styrelsen.

Del ur juryns motivering för Marie Berglund:

Efter flera år som styrelseledamot övertog Marie Berglund 2015 ordförandeklubban i Eurocon Consulting AB, ett snabbväxande och lönsamt konsultföretag med inriktning mot innovativa automationslösningar för bland annat skogsindustrin. Som ordförande har Marie Berglund varit pådrivande för en fortsatt snabb expansion av affären, både inom befintliga branscher och genom en breddning mot nya områden. 

Med grund i sin erfarenhet av styrelsearbete i börsbolag har hon samtidigt drivit fram en professionalisering av styrelsen, bland annat i form av ökad betoning av de strategiska frågorna, en utvecklad ekonomirapportering och införandet av ett revisionsutskott, som tillsammans lett till en väsentlig effektivisering av dess arbete.
 

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons