Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

John-Stromgren534.jpg

John Strömgren, ansvarig förvaltare för Carnegie Strategifond
John Strömgren, ansvarig förvaltare för Carnegie Strategifond Foto: Carnegie

Därför tror vi på svensk verkstad

Uppgången fortsatte i december och därmed har Carnegie Strategifond stigit med över 5 000 procent sedan starten 1988. Det är i genomsnitt 14,8 procent per år. Och det finns fortfarande attraktivt värderade bolag, skriver förvaltaren John Strömgren i sin senaste månadsrapport.

AV CARNEGIE FONDER

December innebar en bra avslutning på 2016 för Strategifonden med en uppgång på 3,3 procent. Helårsavkastningen för fonden kom därmed att uppgå till goda 12,7 procent.

Det är fortsatt Trumps löften om skattesänkningar och infrastrukturinvesteringar som präglar marknaderna. Helt enligt förväntningarna valde den amerikanska centralbanken att höja styrräntan FED Funds med 0,25 procentenheter.

Centralbankschefen Janet Yellen signalerade samtidigt att ytterligare tre höjningar är att vänta under 2017. Det var mer hökaktigt än förväntat, vilket gav räntor och dollarn ännu en skjuts uppåt.

Trots viss ränteuppgång har både aktier och företagsobligationer utvecklats positivt under december. I november var det främst konjunkturkänsliga och mer riskfyllda aktier som utvecklades bäst, men i december gav de mer defensiva placeringarna bättre avkastning. Kreditspreadarna sjönk, vilket gynnade priserna på företagsobligationer.

Sammantaget var marknadsutvecklingen i december gynnsam för fondens placeringar.

Förhoppningar om högre tillväxt i den globala ekonomin tillsammans med en rekordsvag svensk krona talar för verkstadsbolagen, däribland Volvo och SKF. Volvos översyn av verksamheten med mål att höja lönsamheten som inletts av vd Martin Lundstedt får då draghjälp av ökade volymer. Värderingen tar inte hänsyn till potentialen och vi tror att det finns goda möjligheter att lyfta nuvarande rörelsemarginal från 7 till 10 procent över en konjunkturcykel. Förvärv av Volvoaktier har i huvudsak finansierats med de Volvoobligationer som fonden ägde. Då räntan på obligationen efter kursuppgång sjunkit till under 4 procent framstod aktien återigen som ett bättre alternativ.

Fonden har även köpt SKF-aktier. Värderingen är inte utmanande trots uppgången de senaste månaderna samtidigt som förväntningarna om höjd marginal under 2017 ter sig måttliga givet tillväxten.

Nytt innehav på obligationssidan, med en ränta på 6 procent, är SBB som investerar i hyresbostäder och samhällsnyttiga fastigheter.

 

Vill du ha löpande nyheter från Carnegie Fonder?


Följ oss på Linkedin och prenumerera på vårt nyhetsbrev Utsikt så tar du del av nyheter, intervjuer och alla våra förvaltares kommentarer.


Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons