Därför sparkas Thenbergs vd

Officiellt sa Sven-Erik Eriksson i fredags upp sig som vd för den Göteborgs-baserade aktiemäklarfirman. Här är historien bakom.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2012-11-12

Så här skriver Thenberg & Kinde i ett pressmeddelande som offentliggjordes under måndagsförmiddagen (12 november 2012):

"VD SVEN-ERIK ERIKSSON HAR BESLUTAT ATT LÄMNA THENBERG

VD, Sven-Erik Eriksson har beslutat att lämna Thenberg och har den 9/11 sagt upp sig. Ersättare till Sven-Erik kommer att diskuteras på ordinarie styrelsemöte i Thenberg den 27/11."

Enligt vad Realtid.se erfar sa Eriksson uppsig i torsdags eller fredags med sex månaders uppsägningstid.

Bakgrunden är att firman har fått en ny styrelseordförande som ställer betydligt hårdare krav efter att 2012 varit ett dåligt år. Därför ställer ordförande hårda krav nu på hela Thenberg & Kindes personal.

Det är alltså inte så att Eriksson blivit rekryterad till något annat ställe även om han och sin hustru har ett eget företag, men han skrev en ansökan om uppsägning som kom styrelsen tillhanda i fredags.

Det uppges vara lite tufft på Thenberg & Kinde nu med målet att firman måste bli lönsam igen. Firmans dåliga siffror talar för sig.

Och därutöver har Thenberg & Kinde nyligen fått in två nya delägare, varav den ena är den nya styrelseordföranden Claes-Göran Nilsson.

Han var tidigare vd i klädetikettfirman Nilörngruppen som var börsnoterad men numera ägs av Bengt Stillström-kontrollerade investmentbolaget Traction. Det gick bra för Nilörngruppen och Jacob Wallenberg kom med som delägare med en ägarandel på 20 procent.

När Traction gav bud på Nilörngruppen var det Nilörn-aktieägare med en ägarandel på 60-65 procent som accepterade budet, och Thenberg & Kinde fick i uppdrag att hjälpa till att få in resten.

Nilsson har jobbat som Thenberg & Kindes nya styrelseordförande under hela hösten 2012 och har godkänts i den rollen av Finansinspektionen. En extra bolagsstämma i firman godkände Nilsson som ny styrelseordförande men sedan tog FI-godkännandet lite tid att få eftersom FI vill genomföra sin granskning av sådana personer och göra en ordentlig genomgång.

Orsaken till Thenberg & Kindes dåliga lönsamhet bedöms bero på att firman får för få uppdrag från bolag som vill ha hjälp med att arrangera nyemissioner och liknande. Det gäller alltså för firman nu att jaga för att få fler uppdrag. Eriksson inte haft lyckan med sig.

T&K gick med förlust redan under 2011 men det var en begränsad förlust på -0,3 miljoner kronor under första halvåret som sedan förvärrades under andra halvåret. Totalt blev nettoresultatet -3 miljoner kronor under helåret 2011.

Och under första halvåret 2012 blev alltså resultatet -4 miljoner kronor så både styrelsen och aktieägare har börjat ställa större krav på firmans ledning.

Ersättare till Eriksson kommer enligt pressmeddelandet ovan att diskuteras på styrelsemötet 27 november 2012, även om det inte har diskuterats ännu eftersom Erikssons avgång kom så hastigt på.

Något nytt kapitaltillskott från aktieägarna bedöms dock inte Thenberg & Kinde behöva.

Firman har 15-20 personer anställda. Några har lämnat men nya har även kommit till.

Bland Thenberg & Kindes största tillgångar finns firmans kundregister på 14.000-15.000 personer som får utskick om nyemissioner som Thenberg & Kinde arrangerar åt bolag som firman får uppdrag åt. Alla personer på listan har åtminstone tidigare deltagit i nyemissioner som T&K arrangerat.

Därutöver har firman ett ännu större register på folk via mejladresser, men där brukar det inte vara lika många som nappar på att delta i nyemissioner som via den vanliga utskickslistan.

Hittills under 2012 har T&K arrangerat 2-3 nyemissioner åt bolag med belopp kring max 10 miljoner kronor per bolag.

Det är egentligen inte särskilt mycket pengar, och det är lika mycket jobb att arrangera en nyemission på 5 miljoner kronor som en på 30-40 miljoner kronor.

Thenberg & Kinde är självt börsnoterat på Aktietorgets Göteborgslista.

På Aktietorget är Thenberg & Kinde värt 10 miljoner kronor vid rådande börskurs för firman.

Börskursen ligger i skrivande stund i en köpkurs på 0,17 kronor och en säljkurs på 0,29 kronor med 0,17 kronor senast betalt.

Enligt T&K:s tidigare offentliggjorda halvårsrapport 2012 uppgick firmans nettoresultat till -4 miljoner kronor för perioden (-0,19 kronor per aktie).

Det egna kapitalet uppgick till drygt 2 miljoner kronor i slutet av juni 2012.

Sedan dess har firman fått in 8 miljoner kronor i kapitaltillskott i samband med att Anders Hedin och Claes-Göran Nilsson kom in som nya delägare.

Realtid.se har sökt Sven-Erik Eriksson och Claes-Göran Nilsson för kommentarer.

Eriksson svarade inte i telefon och Nilsson var upptagen.

I Thenberg & Kindes resultatrapport för helåret 2011 (daterad i februari 2012) står det så här i avsnittet "Viktigare händelser efter rapportperiodens slut":

"Den 1 januari 2012 tillträdde Sven-Erik Eriksson som verkställande direktör (för Thenberg & Kinde).

Sven-Erik har lång erfarenhet från ledande befattningar inom banksektorn och har under de senaste åren drivit egen verksamhet inom fastighetsfinansiering såsom representant i Skandinavien för PBB (Deutsche Pfandbriefbank)."

Realtid.se har tidigare sökt Eriksson för att intervjua honom om hans PBB-engagemang men har var inte med på noterna.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in