Bank

Därför slutar Bluestep med privatlån

"Vi vill förtydliga vårt erbjudande och effektivisera vårt arbete," säger Bluesteps vd Björn Lander, om varför banken slutar med privatlån.

Uppdaterad 2020-02-13
Publicerad 2020-02-13

Vad är orsaken till att ni slutar med privatlån?
‒ Det strategiska beslutet kommer sig av att vi vill fokusera vår strategi på bolåneprodukter, framförallt nu när vi går in i ett expansivt skede. Utöver Sverige och Norge, kommer vi inom kort att etablera oss i Finland och därefter på en fjärde marknad. 

‒ Av den anledning är det av framför allt av två skäl som vi slutar med privatlån: För det första har det att göra med hur vi positionerar sig ut mot kund ‒ vad är Bluestep?  Då krockar det om vi ska kommunicera både bolån och privatlån. För det andra har det att göra med det interna, operativa arbetet. Vi vill förtydliga vårt erbjudande och effektivisera vårt arbete. Det finns begränsade synergieffekter mellan bolån och privatlån ‒ något som blir extra tydligt i utvecklingsarbetet inför en geografisk expansion.  

Från var kommer initiativet?
‒ Beslutet kom efter diskussioner mellan ledning och styrelse.

Finns andra strategiska skäl som till exempel nya samarbeten?
‒ Inte som kommer sig direkt utifrån det här beslutet, nej. Privatlån har bara funnits i Sverige. Men det klart att det kan komma framöver nu när vi vill boosta våra bolåneaffärer.

Vilka konsekvenser får det här för Bluesteps organisation?
‒ Privatlån är en väldigt liten del av totalen, men det går inte att utesluta att det kan komma få konsekvenser för de direkt berörda. Men vi kommer att kunna förflytta många kompetenta medarbetare internt till lediga tjänster eller hitta andra lösningar. Men vi är väldigt tidigt i processen. Vi kommer att behöva titta närmare på det de kommande dygnen.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in