Dan Brännström, generalsekreterare för FAR
Revision

Därför ökar behovet av icke-finansiell information

FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström, pekar på två trender inom revisonsbranschen: hållbarhet och digitalisering. "Den unga generationen vill göra skillnad på riktigt, och därför måste branschen genom sina tjänster medverka till ett hållbart samhälle" säger han till Realtid.  

Uppdaterad 2018-02-22
Publicerad 2018-02-22

Vad har hänt hos er under det gångna året?

– Vi har fortsatt att vässa medlemsnyttan, och vi gör det framåtlutat med tanke på hur snabbt omvärlden ändras. Här hjälper FAR:s senaste framtidsrapport ”Nyckeln till framtiden” oss att staka ut vägen mot ett mer digitalt affärslandskap. Under förra året lanserade vi även en handlingsplan, ett konkret verktyg som byråerna kan använda i affärsutvecklingen. 

Vi påbörjade också en förnyelse av auktorisationen av redovisnings- och lönekonsulter. Det har bland annat resulterat i en ny version av Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko som släpps i dagarna. Vi gav ut den första Reko-standarden 2008 och sedan dess har Reko blivit normgivande och god sed för dessa tjänster. Auktorisationen för skatterådgivarna är också under utveckling med ett nytt system för kvalitetssäkring. Överhuvudtaget är skatt ett mycket hett område.

På revisionssidan har vi processat var revision gör störst skillnad med hänsyn till både kund- och samhällsnytta. Riksrevisionens rapport i december tände en viktig debatt som lär fortsätta. 

Vi har dessutom medverkat i spännande och innovativa initiativ med andra aktörer inom områden som kvalitetsmätning av välfärdstjänster. 

Jag måste också nämna att FAR i december flyttade till nya lokaler på Fleminggatan 7. En riktig James Bond-adress… 

Vilka är de största trenderna inom er bransch just nu?

– Jag vill lyfta två trender, hållbarhet och digitalisering.

Hållbarhet påverkar branschen på många sätt. Den unga generationen vill göra skillnad på riktigt, och därför måste branschen genom sina tjänster medverka till ett hållbart samhälle. Det har stor inverkan på attraktionskraften. 

Siffror förutsätts alltid vara rätt, men det intressanta för den som konsumerar ett företags rapportering måste vara att förstå hur företaget skapar värde på sikt. Därför ökar behovet av icke-finansiell information om bland annat hållbarhet. Här måste branschen hjälpa till att göra den samlade rapporteringen tillgänglig och användbar som beslutsunderlag.

I hållbarhetens namn måste vi också ge etikfrågorna större utrymme. Vad hjälper det ett företag om varenda siffra är rätt men etiken inte tål dagens ljus? Återigen kan branschen göra stor skillnad, men det förutsätter samtidigt att vi själva lever som vi lär. 

När det gäller digitaliseringen händer det spännande saker. Alltfler byråer inför helt digitala flöden. Det underlättar för kunder som vill ha koll i realtid. Och 26 mars öppnar Bolagsverket för digital ingivning av årsredovisningar i mindre företag. Nästa år utökas tjänsten och från 2020 kan det bli obligatoriskt. Jag vill verkligen uppmuntra alla att hoppa på tåget redan nu.

Paradigmskiftet sker när Nordic Smart Government blir verklighet om något år. Visionen att företag kan rapportera i realtid till en myndighet som sedan delar relevant information med andra myndigheter är klockren. Att de nordiska bolagsverken samverkar i projektet borgar för att det kommer att bli verklighet. Och då kan Norden bli först i världen med One Stop Shop. Det vore både kul och bra.

Vad händer hos er under 2018? Vad är på gång?

– Vi ser nya aktörer komma in på branschens territorium. Ett aktuellt exempel är affären mellan PwC och IK Investment Partners som innebär att vi i ett enda slag får en ny byrå med 1 100 medarbetare. Det är en energiinjektion för branschen, och mycket talar för att vi kommer att få se fler sådana strukturaffärer. 

Samtidigt sker genom Revisorsinspektionens försorg en översyn av utbildningskraven för morgondagens revisorer. Det handlar om att möjliggöra en bredare rekrytering av kompetens till revisorsyrket. Den regelförändringen kommer att följas av fler för att ge revisionen bättre förutsättningar. 

I accelererande takt fortsätter också utvecklingen av tjänster som möjliggörs genom digitaliseringen. Med hjälp av AI och blockkedjan kommer branschen att kunna göra ännu större nytta för både näringsliv och samhälle. 

Allt detta gör att FAR ständigt måste vara på hugget.

Platsannonser