M&A

Därför köper Norska Fjordkraft Nordic Green Energy

Norges största elhandelsbolag, Fjordkraft, köper Switch Nordic Green från norska Troms Kraft . I och med förvärvet blir Nordic Green Energy till 100 procent ägt av Fjordkraftkoncernen.

Publicerad 2020-10-30

Fjordkraft är Norges största elhandelsbolag med en marknadsandel på cirka 27 procent i den norska marknaden. 

– Nordic Green Energy är en aktör på elmarknaden med fokus på det gröna och förnybara, som också i övrigt har tydliga likheter med Fjordkraft. Detta förvärv ger Fjordkraft en utmärkt position för att fortsätta växa i de nordiska länderna, samtidigt som marknadsmodellerna i de nordiska länderna harmoniseras och konkurrensen blir mer nordisk, säger Arnstein Flaskerud, Executive Vice-President (EVP) och Head of Strategy and M&A på Fjordkraft i en skriftlig kommentar.

Förvärvet av Nordic Green Energy innebär att Fjordkraft blir ett av de största elhandelsbolagen i Norden, med mer än en miljon kunder. Nordic Green Energy som, precis som sin nya ägare, riktar sig brett till segmenten konsument, företag och offentlig sektor, ser detta förvärv som mycket positivt både för bolagets framtida utveckling samt för dess kunder och partners.

– Fjordkraft har visat förmåga att växa på en konkurrensutsatt marknad. De har ett brett utbud av tjänster som också kommer att vara tillgängliga för våra kunder i framtiden. Dessutom erbjuder Fjordkraft ännu större skalfördelar, vilket ger möjlighet till bättre tjänster för kunderna till mer konkurrenskraftiga priser. Fjordkraft är också, som vi, ett bolag där gröna värden och hållbarhet är viktigt, så vårt gröna varumärke får ett bra nytt hem, säger Erki Milistver, vd på Switch Nordic Green och fortsätter:

– Tillsammans med nya ägaren kommer vi kunna erbjuda fler affärsmöjligheter för våra partners framöver. Min uppfattning är att Fjordkraft är ett innovativt och marknadsorienterat bolag som kommer ge oss ett tydligt mervärde och bidra till vår fortsatta utveckling. Organisk tillväxt är fortsatt ett viktigt mål för oss men med nya ägaren kan även förvärv bli aktuella i framtiden.

Platsannonser