FinansNyhet

Därför köper Alecta ”corona-säkrade” fastigheter i USA för mångmiljardbelopp

AlectaAlecta
Frans Heijbel, Head of International Real Assets, Alecta. Foto: Alecta
Publicerad

”Vi fortsätter att titta på USA och har en hel del i pipeline när vi går in i 2021,” säger Frans Heijbel, chef för International Real Assets på Alecta, till Realtid

Annelie Östlund

Reporter

Alecta har under senaste 12 månaderna genomfört tre stora investeringar inom hälsovårds- och life science-fastigheter i USA för motsvarande 6,6 miljarder kronor. Det meddelar tjänstepensionsjätten i ett pressmeddelande. 

Varför den här typen av fastigheter, och varför USA?

– Om man tittar på demografin i USA kan man konstatera att antalet 75-plussare förväntas dubbleras i antal under de kommande 20 åren. Andelen 65-plussare väntas samtidigt öka från 15 procent av befolkningen till 20 procent på bara tio år. Och det vi vet är att 65-plussare spenderar i genomsnitt cirka tre gånger så mycket pengar på vård, hälsa och mediciner som den övriga befolkningen. Det leder till ökad efterfrågan på den här typen av fastighetstyper som vi investerat i, säger Frans Heijbel, chef för International Real Assets på Alecta. 

Annons

Vi har en åldrande befolkning i stora delar av världen? Varför just USA?

– USA har en väldigt brant tillväxtkurva – andelen äldre människor blir alltså större väldigt snabbt.

Totalt rör sig investeringarna om tre portföljer. Den första portföljen består av 61 fastigheter av typen ”medical office” – vilket kan beskrivas som en förlängning av det amerikanska sjukhussystemet. Det kan röra sig om exempelvis cancervård, tandvård eller vårdcentraler.  Den andra portföljen består av 28 fastigheter där cirka 60 procent utgörs av medical office och 40 procent av seniorboenden. 

Annons

– För att tillfredsställa behovet av seniorboenden i framtiden krävs en dubbelt så hög byggtakt jämfört med idag, säger Frans Heijbel. 

Den tredje portföljen består av 80 stycken så kallade life science-fastigheter. 

– Det är fastigheter där forskning kan bedrivas och som ofta ligger i nära anslutning till ett universitet eller forskningsinstitut. Byggnaderna är ofta uppdelade – hälften vanliga kontor och hälften laboratorium. De har ofta bättre ventilation och högre takhöjd och sedan ligger de ofta i ett kluster”, säger Heijbel och fortsätter: 

Annons

– Det allokeras väldigt mycket kapital till life science. Det är såväl kapital från venture capital, som statliga anslag och forskningspengar från företag. Men för att pengarna ska användas så effektivt som möjligt är de viktigt att forskningen bedrivs där talangerna finns, och de finns i anslutning till de ledande universiteten. Den är också där fastigheterna i den här portföljen ligger.

Och som av en lycklig slump visar det sig också att de fastigheter som Alecta vaskat fram i USA är ”corona-säkra”. 

– Under 2020 har ”rent collection” – ett mått på hur mycket av hyresintäkterna man får in – varit 100 procent. Efterfrågan på den här typen av lokaler har ökat på grund av pandemin och de är dessutom exkluderade från lock down-regler. Man kan inte bedriva den här verksamheten hemifrån. Du måste vara i byggnaden.

Enligt pressmeddelandet har två av investeringarna genomförts i samarbete med Kayne Anderson och en i samarbete med Blackstone. 

–  Kayne Anderson är en ledande förvaltare inom området som vi har valt att samarbeta med efter att ha scannat marknaden i tre års tid. Baserat på deras track record är de ett väldigt bra val. Blackstone förvaltar strukturen BioMed Realty – en portfölj som tidigare låg inom en annan Blackstone-fond. De har förvaltat BioMed väldigt framgångsrikt tidigare och det kändes naturligt att de skulle fortsätta med det, säger Frans Heijbel. 

Alectas mål är att reala tillgångar ska stå för cirka 20 procent av de totala tillgångarna under förvaltning om totalt 1000 miljarder svenska kronor. Ska ni investera mer i USA?

– Vi fortsätter att titta på USA och har en hel del i pipeline när vi går in i 2021.

Tittar ni på liknande fastigheter i Europa?

– Vi är intresserade av liknande fastigheter i Europa. Men det gäller att hitta såväl rätt partner att samarbeta med som rätt kvalitet på fastigheterna och skalbarhet. Och det sistnämnda är svårt att hitta i Europa. Där är den här marknaden fortfarande fragmenterad.

Annons