FinansNyhet

Därför inför fondjättarna obligatorisk hållbarhetsrapportering

"Om man som bolag inte har koll på svaren så tror vi helt enkelt inte att man långsiktigt är ett bra bolag att investera i", säger Maria Andersson, ränteförvaltare på Carnegie Fonder.Foto: Carnegie Fonder
Publicerad

Carnegie Fonder och Spiltan Fonder inför branschgemensamma krav på hållbarhetsrapportering för obligationsemittenter.

Anders Frick

Stora bolag har ofta koll på sitt hållbarhetsarbete, men för mindre och onoterade aktörer är det värre. Det vill nu Carnegie Fonder och Spiltan Fonder ändra på, och har därför tagit fram ett frågebatteri till bolag som ger ut företagsobligationer. Syftet är att etablera en ny lägstanivå för emittentbolagens hållbarhetsarbete.

– Vi brinner för hållbarhet men innan vi träffar bolag vill vi att de på ett tydligt sätt ska klargöra hur de arbetar med hållbarhetsfrågor och därför har vi nu tagit fram ett skriftligt underlag för bolagen, säger Maria Andersson, ränteförvaltare på Carnegie Fonder, som står bakom initiativet.

Vilka är de tre största hållbarhetsrelaterade utmaningarna i er bransch? Var befinner sig ert företag i förhållande till branschkollegor när det gäller hållbarhetsarbete? Har företaget skrivit under FN Global Compact eller Science Based Targets? Det är exempel på tre övergripande frågor som ingår i frågebatteriet. Utöver detta ingår specifika frågeställningar kring miljöaspekter, sociala frågor samt ägarfrågor.

Annons

– Om man som bolag inte har koll på svaren så tror vi helt enkelt inte att man långsiktigt är ett bra bolag att investera i, säger Maria Andersson.

Till vardags konkurrerar Carnegie Fonder och Spiltan Fonder men enligt Maria Andersson har båda aktörer ett gemensamt intresse av att få till en bättre transparens i hållbarhetsfrågor. Dessutom för man nu diskussioner ytterligare aktörer i branschen med målet att få till en standard som har ännu bredare stöd.

Hur bolagen som emitterar företagsobligationer rent praktiskt ska lämna in sina svar är inte ännu klart. Enligt Maria Andersson arbetar Carnegie Fonder och Spiltan Fonder med lösningar som på sikt ska göra att hela marknaden ska kunna få tillgång till svaren.

Annons

– Allt som ökar transparensen är bra och nu har vi genom detta tagit vårt allra första steg i rätt riktning. Framöver kan man tänka sig att vi kommer överens om en gemensam standard och att man ställer ännu fler krav, till exempel på utsläppsnivåer, styrelsens könsfördelning, hållbarhetsmål och så vidare, säger Maria Andersson.

Annons