Fintech

Därför gör Front Office exit i Quickbit

UPPDATERAD: Investmentbolaget Front Office Nordic avyttrar innehav i portföljbolaget Quickbit. Totalavkastning: Drygt 1 100 procent.

Uppdaterad 2019-10-07
Publicerad 2019-10-07

Avyttringen, till ett värde av drygt 11 Mkr, omfattar 341 000 aktier och 785 900 teckningsoptioner. Affären skedde över marknaden. Syftet är att möjliggöra finansiering för kommande investeringar.

Aktien steg kraftigt på nyheten, som mest drygt 13 procent. Vid stängning noterades en uppgång med drygt 8 procent.

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som tillhandahåller och utvecklar växel- och betalningslösningar samt närliggande teknik för kryptovalutor och blockchain mot en global marknad. Bolaget noterades på NGM Nordic MTF i somras. Aktien backar drygt 6 procent på måndagsbörsen efter nyheten om att Front Office avyttrar innehav.

– Vi har ägt Quickbit sedan 2017 och hjälpt dem att nå dit de är idag. Dagens avyttring ger en avkastning på cirka 1 100 procent på vårt satsade kapital, något som jag är mycket nöjd med och jag hoppas att våra aktieägare är lika så, säger Johan Lund, vd Front Office Nordic, i en skriftlig kommentar.

Totalt avyttrades 341 000 aktier till en snittkurs om 13,20 kronor, motsvarande 4 501 000 kronor. Front Office genomsnittliga anskaffningsvärde uppgår till 2,72 kr/ aktie.

785 900 teckningsoptioner avyttrades till en snittkurs om 8,38 kronor, motsvarande 6 573 000 kronor. Anskaffningsvärdet för teckningsoptionerna uppgick till 0 kronor.

– Vi kommer i närtid investera i nya projekt som har potential till liknande eller en ännu bättre utveckling än vad Quickbit har haft, men det krävs kapital för att utveckla bolag och därav väljer vi att hämta hem en del av vinsten i Quickbit nu, säger Johan Lund.

Avyttringen utgjorde 5,4 procent av Front Office totala innehav i Quickbit. Efter avyttringen innehar Front Office 5 897 881 aktier och 3 927 100 teckningsoptioner i QuickBit, motsvarande 9,1 procent av kapital och röster. Avyttringen skedde inom ramen för den lock-up Front Office ingick i samband med Quickbits notering. Front Office lock-up på 90 procent av aktieinnehavet i Quickbit gäller fram till juli nästa år.

Platsannonser